Thứ Ba, 25/6/2024
Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn trao phần quà cho các lực lượng phòng chống dịch tại TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, BCH Trung ương Đoàn ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với 8 chương trình và 13 chỉ tiêu.

Chương trình nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Qua đó, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, nuôi dưỡng hoãi bão, khát vọng vươn lên trong thanh thiếu nhi. Đồng thời, chăm lo, phát triển thanh thiếu nhi và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

8 chương trình hành động

Chương trình 1: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình 2: Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; thúc đẩy học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số.

Chương trình 3: Tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh.

Chương trình 4: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về đảm bảo quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình 5: Chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng

Chương trình 6: Nâng cao hiệu quả công tác quốc tế thanh niên; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng

Chương trình 7: Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh

Chương trình 8: Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ; tham gia tích cực vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham vấn chính sách.

Để thực hiên 8 chương trình hành động này, BCH Trung ương Đoàn đưa ra các mục tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện để triển khai một cách có hiệu quả nhất.

13 chỉ tiêu

Với việc ban hành Chương trình hành động, Trung ương Đoàn đặt chỉ tiêu, trong năm 2021, 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền, giới thiệu các nội dung trọng tâm của Nghị quyết.

Hằng năm, tổ chức Đoàn tư vấn hướng nghiệp cho ít nhất 2.000.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho ít nhất 300.000 thanh niên; hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 50.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ và giúp đỡ được cho ít nhất 1.000.000 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình hành động cũng đặt ra các chỉ tiêu: hỗ trợ vay vốn 15.000 tỷ đồng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; hỗ trợ 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; trồng mới 100 triệu cây xanh; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng và duy trì hoạt động được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; 100% các xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi dành cho thiếu nhi; 100% các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm có hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi cấp tỉnh.

Chương trình hành động cũng đặt mục tiêu kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trên 65%; giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó, phấn đấu ít nhất 700.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Với 8 chương trình và 13 chỉ tiêu, BCH Trung ương Đoàn yêu cầu, Chương trình hành động phải được thực hiện sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, có sự lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo thanh thiếu nhi. Các chương trình, hoạt động triển khai bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên và điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

(doanthanhnien.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất