Thứ Hai, 15/7/2024
Hội thảo khoa học quốc gia "Đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống: Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam - Nhận diện và giải pháp"Hội thảo nhằm trao đổi, thảo luận kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về các giá trị gia đình Việt Nam; nghiên cứu, chỉ ra những giá trị gia đình cốt lõi, phù hợp với mong muốn, nguyện vọng của phụ nữ cũng như phù hợp với chức năng, nhiệm của Hội LHPN Việt Nam; đồng thời, đề xuất, gợi ý các phong trào, cuộc vận động về gia đình với những tiêu chí cụ thể phù hợp để triển khai thời gian tới.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội và trực tuyến trên phạm vi toàn quốc qua nền tảng SureMeet, với sự tham gia của gần 300 đại biểu, bao gồm đại diện các bộ, ban, ngành, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực gia đình và giới; Hội LHPN 63 tỉnh/thành phố; các cơ quan thông tấn, báo chí.

Hội thảo có sự tham gia chủ trì của đồng chí Hà Thị Nga - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo và các chuyên gia của các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

Hội thảo nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, quản lý, xây dựng chính sách, hoạt động thực tiễn, quy tụ được sự thảo luận từ cả góc độ khoa học và thực tiễn, đề cập đến các giá trị gia đình Việt Nam, từ các giá trị gia đình truyền thống đến hiện đại, từ các giá trị gia đình chung, đến các giá trị của nhóm gia đình cụ thể, từ bàn luận các vấn đề lí luận đến thực tiễn của các lĩnh vực giá trị gia đình, như giá trị hôn nhân, con cái, quan hệ gia đình, giáo dục gia đình, kinh tế hộ, các vấn đề tâm lý, tình cảm của gia đình.

Nhiều tác giả khẳng định, gia đình Việt Nam đang có sự biến đổi sâu sắc về cấu trúc và quy mô, chức năng, thang giá trị gia đình, mối quan hệ giữa gia đình với cộng đồng và các thiết chế xã hội khác. Điều này đặt ra những yêu cầu đối với việc nghiên cứu, xác định và triển khai gắn với giữ gìn, phát triển giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới, như định hướng của Đảng tại văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Hội thảo nhận được 52 bài viết toàn văn, đề cập đến các chiều cạnh khác nhau của giá trị gia đình cả về mặt khái niệm, lí luận, phương pháp và những giá trị thực tiễn thông qua các khuyến nghị chính sách dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học tin cậy. Từ đó, 11 bài viết đã được lựa chọn xuất bản trong số chuyên đề đặc biệt của Tạp chí Gia đình và Giới quý II/2021 và 12 bài trình bày, thảo luận tại Hội thảo, và các báo cáo in kỷ yếu.

Kết quả của hội thảo sẽ được tổng hợp, phục vụ quá trình xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

(phunuvietnam.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất