Thứ Năm, 23/5/2024
Hàng trăm ngàn người lao động khó khăn vì COVID-19 được Công đoàn hỗ trợ
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động.

Trong đó, thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22.5.2020 của Tổng Liên đoàn về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19), đã có 82.850 đoàn viên, người lao động với tổng số kinh phí là 53.094 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 640.000 đồng/người.

Trong đó Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp hỗ trợ 46.934 đoàn viên, người lao động với số kinh phí hỗ trợ 28.694 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 611.000 đồng/người; các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc hỗ trợ 35.916 đoàn viên, người lao động với số kinh phí 24.4 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 679.000 đồng/người.

Bên cạnh đó 48.821 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ với tổng số kinh phí 45.885 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 939.000 đồng/người theo Quyết định 1921/QĐ-TLĐ ngày 12.01.2021 của Tổng Liên đoàn (về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021).

Trong đó, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp hỗ trợ cho 23.959 đoàn viên, người lao động với số kinh phí 22.212 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 927.000 đồng/người; các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc hỗ trợ cho 24.862 đoàn viên, người lao động với kinh phí 23.673 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 952.000 đồng/người.

Đối với những đơn vị không tự cân đối được nguồn thu, chi tài chính công đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã quyết định hỗ trợ từ nguồn tài chính của Tổng Liên đoàn.

Từ nguồn Tổng Liên đoàn cấp, các đơn vị đã chi hỗ trợ được 3.759 đoàn viên, người lao động với số kinh phí 3.713 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 987.000 đồng/người. Trong đó, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc là 1.450 đoàn viên, người lao động với số kinh phí là 1.571 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 1.083.000 đồng/người; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là 2.309 đoàn viên, người lao động với số kinh phí là 2.142 tỉ đồng, mức hỗ trợ bình quân là 927.600 đồng/người…

(laodong.vn)


Gửi cho bạn bè

Các tin khác