Thứ Năm, 13/6/2024
Huy động các nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 24

Theo đó, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch cần quan tâm sát sao hơn nữa đến tình hình công nhân và hoạt động công đoàn tại địa bàn mình phụ trách, các lĩnh vực, nội dung được phân công. 

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động (CNLĐ) không chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời tích cực lao động sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Chủ động tham gia công tác tiêm phòng COVID-19 cho CNLĐ; tham gia đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh môi trường tại doanh nghiệp và các khu nhà trọ công nhân.

Chủ động nắm bắt tình hình công nhân lao động, quan hệ lao động, kế hoạch trả lương, thưởng Tết cho người lao động; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kịp thời công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; kịp thời phản ánh những vướng mắc, bất cập, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ, đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Tích cực tham gia cùng chính quyền, người sử dụng lao động trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, xây dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”.

Quan tâm chỉ đạo các công đoàn ngành, địa phương xây dựng triển khai kế hoạch chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Huy động các nguồn lực để tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho đoàn viên và người lao động.

Tăng cường công tác nghiên cứu, tham gia xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện chính sách pháp luật liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động, đặc biệt các chính sách liên quan đến khôi phục và phát triển sản xuất, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 

Chỉ đạo các công đoàn ngành, địa phương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021; Triển khai Hướng dẫn thực hiện chủ đề năm. 

Triển khai Kế hoạch số 135/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023, coi đây là nhiệm vụ quan trọng cấp bách của các cấp công đoàn từ nay đến cuối nhiệm kỳ...

(laodong.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất