Thứ Tư, 22/5/2024
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ 12, khóa XII

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội nghị được diễn ra theo hình thức trực tiếp với các Ủy viên Ban Chấp hành tại điểm cầu chính ở Hà Nội và trực tuyến với các Ủy viên Ban Chấp hành tại một số điểm cầu địa phương. 

Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam lần thứ 12, khóa XII, có nhiệm vụ xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng: (1) Đánh giá lại 1 năm thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành lần thứ 10; (2); Góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (bao gồm: Dự thảo báo cáo chính trị, Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XII; Dự kiến Chương trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII); (3) Thực hiện giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành khóa tới; (4); Trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước, chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. Ngoài ra, Ban Chấp hành cũng sẽ nghe 1 chuyên đề về "Chuyển đổi số", đây là chuyên đề rất có ý nghĩa để giúp cho việc thực hiện chuyển đối số trong hoạt động Hội thời gian tới được hiệu quả hơn.   

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và chuẩn bị chu đáo về nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. "Ban Chấp hành cũng mong muốn được nghe các ý kiến góp ý của các đồng chí đại biểu đến từ các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các bộ ngành để tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện văn bản", Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.

Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam lần thứ 12, khóa XII, diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận và Quy định mới của Ban Chấp hành TƯ Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đặc biệt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức 3 hội nghị toàn quốc về văn hóa, đối ngoại và về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII. Toàn Đảng, toàn dân đã và đang quyết liệt thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

(phunuvietnam.vn) 

Gửi cho bạn bè