Thứ Tư, 17/4/2024
Hội nghị Tổng kết công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham gia chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Các đồng chí  lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều chỉnh linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Ban Dân vậnTrung ương, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo kết quả công tác dân vận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, các đơn vị trong khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; triển khai các nhiệm vụ, nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quy định của pháp luật.

Các đảng đoàn đã có sự điều chỉnh linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động phối hợp nhằm thích ứng với những thay đổi của tình hình mới, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 kéo dài. Hình thức hội nghị trực tuyến, trực tiếp kết hợp với trực tuyến được ứng dụng ngày càng rộng rãi, dần trở nên phổ biến, khẳng định được tính ưu việt, hiệu quả.

Trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục thực hiện các kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận trong công tác dân tộc, tôn giáo; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường...


 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, là những định hướng quan trọng phát triển tổ chức và hoạt động công đoàn; chỉ đạo Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”....

Đoàn Thanh niên các cấp đã duy trì, phát triển nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm; triển khai hiệu quả chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, hỗ trợ thông tin kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thanh niên địa phương tiếp tục được quan tâm...

Hội Nông dân Việt Nam các cấp tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực thực hiện, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống, khắc phục hậu quả do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2021...

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp tiếp tục tuyên truyền, giáo dục chính trị, truyền thống, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trên 29 triệu lượt phụ nữ bằng nhiều hình thức, trong đó đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng trực tuyến, mạng xã hội. Tiếp tục lấy cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” là trọng tâm thực hiện tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc. Tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh thông qua: hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, mô hình sinh kế, hỗ trợ từ thiện nhân đạo.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam quan tâm hướng dẫn giải quyết thủ tục hội viên cựu chiến binh vay vốn ủy thác bị chết do dịch COVID-19; củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng và thực hiện ủy thác. Tỷ lệ các Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt loại khá, tốt là 94,43%. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, vận động từ các nguồn tại chỗ xây dựng và tặng 686 nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh có khó khăn về nhà ở...

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, tập trung vào những vấn đề MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác dân vận; các tổ chức đẩy mạnh vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được; nêu rõ những bất cập, nguyên nhân hạn chế trong công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm 2021.


Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí cho rằng, năm 2021 vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, các hoạt động trong khối gặp nhiều trở ngại, song với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung nghiên cứu, xây dựng, quán triệt, triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội của tổ chức mình, các văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân cả nước tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả tốt đẹp.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; tập trung triển khai sâu rộng ở cơ sở, hướng vào những lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện mục tiêu “kép”, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình hiện nay, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, làm tốt chức năng chăm lo, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Tiếp tục phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình nhân dân, đề xuất, tham gia giải quyết vướng mắc trong nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, tích cực giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định; thường xuyên nắm tình hình đoàn viên, hội viên và nhân dân để phản ánh, tham mưu với các cấp ủy đảng, Nhà nước. Quan tâm làm tốt công tác phát triển tổ chức, bồi dưỡng cán bộ, kết nạp đoàn viên, hội viên mới...

Trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng lồng ghép với Nghị quyết Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; nâng cao năng lực, thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp Chính phủ, tổ chức tốt các hoạt động đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của  đoàn viên, hội viên, nhân dân và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiên phong, tích cực tham gia tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; có phương án bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức đại hội của các tổ chức trong thời gian tới.

Làm tốt công tác phối hợp tiếp nhận và phân bổ nguồn lực ủng hộ phòng, chống dịch; tiếp tục giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách hỗ trợ trực tiếp nhân dân gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 để các chính sách đến với người dân kịp thời, đúng đối tượng; tránh thất thoát, lãng phí, kém hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh, bảo đảm lợi ích của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và mở rộng hợp tác các tổ chức quốc tế và nhân dân trên thế giới ủng hộ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững đất nước. Chủ động đề xuất các giải pháp để thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng...

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các tổ chức thành viên trong Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt năm nay, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, có rất nhiều trẻ em bị mồ côi, mất người thân; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các tổ chức cần có kế hoạch, biện pháp để quan tâm chăm lo cho trẻ em mồ côi, giúp các em vơi đi phần nào nỗi mất mát đau thương để đón Tết được ấm áp, đủ đầy./.

Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất