Thứ Hai, 15/7/2024
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
 
Quang cảnh Hội nghị 


Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực và đại diện lãnh đạo Vụ Đoàn thể nhân dân, Văn phòng Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch, các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ năm 2018 đến nay; một số nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022, công tác triển khai thực hiện Đề án theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trong đó nhấn mạnh: Từ năm 2018 đến nay, các cấp Hội tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục sắp xếp, củng cố, xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ Hội các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; vận động nông dân tích cực xây dựng nông thôn mới, các hoạt động văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường…

 
Đồng chí Lương Quốc Đoàn báo cáo tại buổi làm việc 

 

Những kết quả đạt được tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam ngày càng thể hiện rõ là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đoàn kết trong nông dân và tổ chức Hội Nông dân ngày càng củng cố vững mạnh, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nông dân; các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được nông dân đồng tình hưởng ứng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nhất là phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chỉ đạo và tổ chức tốt các hoạt động, sự kiện quan trọng, ý nghĩa, thiết thực được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương; cán bộ, hội viên, nông dân và xã hội quan tâm, đánh giá cao như: Tổ chức 03 Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, hằng năm tổ chức Chương trình “Tự hào nông dân Việt Nam”; Lễ tôn vinh và trao danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc; Chương trình Tôn vinh Nhà khoa học của Nhà Nông; Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia gắn với hội chợ nông sản sạch năm 2019 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Đại hội thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V và tuyên dương 90 Chi Hội trưởng tiêu biểu xuất sắc năm 2020…

Trong giai đoạn 2018 - 2021, các cấp Hội Nông dân đã kết nạp được 668.470 hội viên mới; thành lập mới được 1.443 chi hội Nông dân nghề nghiệp, 11.677 Tổ hội Nông dân nghề nghiệp.

Hằng năm, bình quân có trên 6,2 triệu hộ đăng ký tham gia phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trong đó có trên 3,7 triệu hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp bình quân mỗi năm tăng hơn 10,8%, nâng tổng nguồn Quỹ đạt hơn 4.037 tỷ đồng, hỗ trợ trên 151.000 hộ hội viên vay vốn.

Năm 2022, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thực hiện 15 nhiệm vụ trọng tâm trong đó có nhiệm vụ quan trọng là tập trung xây dựng Đề án “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo sự phân công của Bộ Chính trị.

Đồng tình với Báo cáo do đồng chí Lương Quốc Đoàn trình bày, các đại biểu dự buổi làm việc đi sâu phân tích, làm rõ những vấn đề nổi lên, những vấn đề mới nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; những vấn đề hội viên, nông dân quan tâm. Đồng thời, các đại biểu đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm xây dựng Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

 
Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng
phát biểu tại buổi làm việc
 

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và biểu dương kết quả công tác Hội và phong trào nông dân thời gian qua. Vị thế, vai trò của tổ chức Hội từ Trung ương đến cơ sở được nâng lên, được Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và nhân dân đánh giá cao. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội đã lãnh đạo công tác Hội và phong trào nông dân thực hiện đầy đủ, toàn diện 5 chức năng của Hội từ công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân; đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

“Trong đó, nhiều hoạt động được thực hiện hiệu quả, với các kết quả nổi bật. Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng lớn mạnh, hoạt động thiết thực, tiếp tục khẳng định đây là một phương thức đổi mới hoạt động của Hội; Trung tâm hỗ trợ nông dân được nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần tích cực vào công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân; các phong trào nông dân tiếp tục được “làm mới”… - đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.

 
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu kết luận buổi làm việc 

 

Chia sẻ với những trăn trở của lãnh đạo Hội về những vấn đề mới, vấn đề hội viên, nông dân quan tâm hiện nay, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam quan tâm một số vấn đề mới nảy sinh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn như: xu hướng dịch chuyển lao động từ nông thôn ra thành thị tăng mạnh; người nông dân sinh sau 1993 thiếu đất sản xuất; nông dân tham gia cổ phần hóa bằng đất chưa trở thành xu hướng hợp tác, chưa tương xứng với kỳ vọng; tỷ lệ nông dân tham gia bảo hiểm xã hội còn hạn chế…

Đối với việc xây dựng Đề án “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ngoài việc tổ chức hội thảo, chuyên đề cần thực hiện khảo sát thực tiễn tại các địa phương, lấy ý kiến của các viện nghiên cứu, nhà khoa học để làm rõ cơ sở lý luận của Đề án và đưa ra các vấn đề lớn, đột phá về xây dựng Hội và giai cấp nông dân trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao./.

Tin và ảnh: Hà Thanh

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất