Thứ Bảy, 22/6/2024
Cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, điểm cầu trung ương tại Trụ sở Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và 3.620 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở. 

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung ương và các điểm cầu địa phương


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề về Những vấn đề cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam báo cáo chuyên đề chương trình hành động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021) và hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị triển khai rất sớm các hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chào mừng thành công Đại hội và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Trung ương Đoàn đã tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động tại 91 địa điểm trên cả nước và nước bạn Lào.

Ngày 4/2/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cũng đã được nghe thông tin nhanh kết quả Đại hội và thảo luận Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đúng ngày 19/5, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chương trình hành động được xác lập gồm 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu, bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội Đảng toàn quốc xác định, nhằm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

ĐTN

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất