Thứ Năm, 18/7/2024
Giám sát những vấn đề nóng được cử tri và nhân dân quan tâm
 

Quang cảnh Hội nghị


Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì Hội nghị. Cùng dự, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, Hội nghị có hai nội dung quan trọng là thống nhất thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước và ý kiến, kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV; thông qua Chương trình giám sát phản biện xã hội năm 2023 của Ủy ban Trung ương Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, việc góp ý kiến thông qua dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV nhằm lắng nghe nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước và nâng cao một bước chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị cũng thông qua Chương trình giám sát phản biện xã hội năm 2023, trên cơ sở đó sẽ thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ theo Quy chế phối hợp và Nghị quyết liên tịch đã ký kết. Đây là một nhiệm vụ không mới nhưng điều chỉnh cách làm để bảo đảm nguyên tắc và tăng cường tính hệ thống trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết, năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến 6 nội dung giám sát, 3 nội dung phản biện chung trong toàn quốc để xin ý kiến Đoàn Chủ tịch. Nội dung giám sát, phản biện sẽ tiến hành triển khai trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức chính trị-xã hội cũng sẽ thực hiện các cuộc giám sát, phản biện xã hội.

Ngoài ra Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thành phố cũng thực hiện thêm một số cuộc giám sát, phản biện xã hội theo tình hình thực tế của địa phương hoặc theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí phát huy dân chủ, hăng hái thảo luận góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các nội dung của Hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chỉ đạo tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo.

Trình bày Tờ trình cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực nêu rõ: Dự thảo Báo cáo được kết cấu, bố cục gồm 2 phần: Phần I - Về tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri và nhân dân; Phần II - Các kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Trong đó, các nội dung tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của cử tri, nhân dân được trình bày theo các vấn đề lớn, mỗi vấn đề thể hiện ở 3 khía cạnh: Những vấn đề cử tri và Nhân dân tin tưởng, phấn khởi, đánh giá cao; Những vấn đề cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng; Những kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân gồm 6 nội dung: đánh giá chung; tình hình phát triển kinh tế; các vấn đề xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại.

Từ những nội dung trên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV một số kiến nghị: Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm chỉ đạo, điều chỉnh chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, khóa XII nhằm cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, sớm sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, cơ chế tài chính, tự chủ trong y tế, giáo dục… để sớm giải quyết căn cơ, dứt điểm tình trạng thiếu thuốc điều trị, vật tư y tế, thiếu trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm minh các vụ án tham ô, tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực trình bày Tờ trình cho ý kiến vào Kế hoạch giám sát năm 2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, gồm 6 nội dung: Việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm Quốc gia, một số dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân; Việc công khai, minh bạch, thực hiện thủ tục hành chính Nhà nước liên quan đến lĩnh vực đất đai; Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân của các bộ, ngành, địa phương; Việc triển khai các công trình đầu tư vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số (theo Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); Việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập; Việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015.

Về Kế hoạch phản biện, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiến hành trên 3 nội dung: Phản biện xã hội Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (trình Quốc hội lần 2); Phản biện xã hội Dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi); Phản biện xã hội Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Cùng với đó, các tổ chức chính trị-xã hội cũng tiến hành giám sát, phản biện xã hội theo chức năng và nhiệm vụ của mình.

(nhandan.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất