Thứ Năm, 13/6/2024
Hội thảo góp ý dự thảo Đề án về xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam

Đồng chủ trì Hội thảo có các đồng chí: Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Tiến sĩ Bùi Trường Giang, Tổng thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì, phối hợp xây dựng Đề án “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

 
Toàn cảnh Hội thảo 


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Để góp phần đẩy mạnh mục tiêu thực hiện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng, phát huy vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, việc cần thiết xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị làm cơ sở xây dựng Hội Nông dân thực sự đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, làm trung tâm nòng cốt xây dựng giai cấp nông dân, phong trào nông dân, tích cực xây dựng các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, trình độ năng lực sản xuất góp phần thực hiện thành công mô hình nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Tại Hội thảo lần thứ III, các đại biểu tích cực tập trung, thảo luận cho ý kiến góp ý bổ sung vào nội dung của Dự thảo tờ trình, Đề án và Nghị quyết của Bộ Chính trị.

(hoinongdan.org.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất