Thứ Ba, 25/6/2024
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phươngTới dự có các đồng chí trong các ban xây dựng Đảng Trung ương. Một trong những nội dung được bàn tại Hội nghị là dự kiến Tổng liên đoàn tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương có đông công nhân lao động và vùng sâu, vùng xa.

Theo chương trình làm việc, Hội nghị Đoàn Chủ tịch sẽ cho ý kiến vào 6 nội dung, gồm: Tờ trình về nội dung chủ đề, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Báo cáo một số nội dung chuẩn bị buổi làm việc giữa Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn với Thủ tướng Chính phủ năm 2022; về sửa đổi phụ cấp cán bộ công đoàn theo Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ; tờ trình Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tết Quý Mão 2023; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Đề án về đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả đào tạo của hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Trong phát biểu Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết năm 2023, là năm tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, trong đó chỉ tiêu về phát triển đoàn viên rất quan trọng, các cấp Công đoàn có nhiều nỗ lực nhưng do nhiều lý do, trong đó có ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 nên mục tiêu và kết quả đạt được còn khoảng cách.

Xuất phát từ những lý do trên, Thường trực Đoàn Chủ tịch đề xuất lựa chọn chủ đề hoạt động năm 2023 là: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, trong đó xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn năm 2023 và dự kiến giao 11 chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2023 cho Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. 

Bên cạnh đó, dự kiến trong kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng Liên đoàn tổ chức hội chợ Tết ở khoảng 21 địa phương đông công nhân lao động và vùng sâu vùng xa, thời gian tổ chức từ Tết Dương lịch. Dành “Gói hỗ trợ” 500 tỉ đồng phân bổ về các Công đoàn ngành, địa phương, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

(laodong.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất