Thứ Bảy, 25/5/2024
Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Tọa đàm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Toàn cảnh buổi tọa đàm


Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam chủ trì hội nghị.

20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam và cấp ủy địa phương; các cấp hội đã thực hiện tốt việc quán triệt và cụ thể hóa nội dung nghị quyết thành chương trình hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của từng cấp hội và địa phương, đồng thời phát huy được tính sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả; không ngừng tăng cường mối quan hệ đại đoàn kết ở các địa bàn dân cư, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Nổi lên một số kết quả, đó là: Các cấp hội và cán bộ, hội viên đã nhận thức sâu sắc nội dung, yêu cầu của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chính là củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, của CCB đối với Đảng, chung sức, đồng lòng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; các cấp hội tích cực vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực của xã hội, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm kinh tế, phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Các cấp hội luôn coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hướng tới chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; làm tốt công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tại buổi tọa đàm, ý kiến các đại biểu đã tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được trong 20 năm thực hiện nghị quyết, đồng thời đi sâu phân tích những hạn chế, bất cập trong triển khai thực hiện; kinh nghiệm và đề xuất về công tác lãnh đạo chỉ đạo tiếp theo và các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện tốt hơn nữa nội dung, yêu cầu: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong giai đoạn mới.

(qdnd.vn) 


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất