Thứ Bảy, 25/5/2024
Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và đồng chí Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

 

Quang cảnh cuộc làm việc


Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và đạt được những kết quả khá toàn diện. Nhận thức của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng và vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các tầng lớp thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi, đồng bào theo các tôn giáo được nâng lên.

Qua thực tiễn cho thấy, các mục tiêu, quan điểm, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện tốt; coi trọng tiếp thu ý kiến phản biện, góp ý của nhân dân. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao độ trong xây dựng, thực hiện và thụ hưởng các chính sách xây dựng, phát triển thành phố. Mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân được củng cố. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và trở thành nguồn nội lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo đánh giá, rà soát tổng thể các nghị quyết về từng giai cấp, tầng lớp xã hội, có văn bản bổ khuyết chỉ đạo hoặc ban hành các nghị quyết mới. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi và hoàn thiện các chính sách cụ thể đối với giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, đồng bào có đạo, vấn đề dân tộc, tôn giáo... Chỉ đạo Bộ Nội vụ quan tâm hướng dẫn thực hiện đồng bộ, thống nhất bộ máy, cán bộ ở cấp xã, phường, thị trấn; các tổ chức ở thôn, tổ dân phố để góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

 

Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc


Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực và hỗ trợ tối đa Đoàn khảo sát của thành phố Hải Phòng, góp phần làm sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW sau hai 20 năm. Đồng chí nhấn mạnh, việc lãnh đạo, chỉ đạo và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Hải Phòng hết sức bài bản, khoa học, nghiêm túc và trách nhiệm với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo; nổi bật là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dâm giám sát và dân thụ hưởng” đã lan tỏa rộng khắp trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị thông minh. Hải Phòng đã có nhiều chủ trương làm sớm, đi trước cả nước, đóng góp không nhỏ trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa thành phố phát triển mạnh mẽ và trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị thành phố bổ sung những kiến nghị đúc rút từ thực tiễn, ghi dấu ấn, bản sắc của Hải Phòng, nhất là việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đây cơ sở lý luận và là những kinh nghiệm quý giúp Đoàn khảo sát bổ sung vào báo cáo tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW làm cơ sở cho việc tổng kết vào thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn Đoàn khảo sát đã dành sự quan tâm và chỉ ra giúp Thành ủy Hải Phòng những kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương trong cả nước thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Hải Phòng có những chính sách riêng, rất sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Hải Phòng đã khai thác và phát huy yếu tố văn hóa, con người Hải Phòng với những khát vọng xây dựng và phát triển thành phố; đồng thời Hải Phòng cũng có sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đây chính là sức mạnh của sự đại đoàn kết toàn dân. Để đạt được kết quả này là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, Hải Phòng cũng nhất quán quan điểm coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu, đây là điều kiện tiên quyết trong phát triển kinh tế - xã hội. Những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn khảo sát sẽ được Thành ủy chỉ đạo bổ sung, hoàn chỉnh vào báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW.

Trước đó, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23-NQ/TW đã khảo sát và làm việc tại Huyện ủy Thủy Nguyên.

(haiphong.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất