Thứ Bảy, 25/5/2024
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội đã nhận lẵng hoa chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Dự Đại hội còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; đại diện Hiệp hội Người mù khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Diễn đàn Cộng đồng người mù ASEAN, Hội Người mù một số nước trong khu vực. Về phía Hội Người mù Việt Nam có lãnh đạo, cán bộ Hội, nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội qua các thời kỳ và 451 đại biểu chính thức là cán bộ hội tiêu biểu đại diện cho 74.459 hội viên Hội Người mù Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thu, Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa IX nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Người mù Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là ngày hội, ngày vui, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đại hội là dịp tổng kết đánh giá công tác hoạt động Hội nhiệm kỳ IX; thảo luận, phân tích, làm rõ những việc làm được, chưa làm được, nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng nhiệm vụ hoạt động Hội nhiệm kỳ X. Đồng thời, biểu quyết, thống nhất Điều lệ Hội nhiệm kỳ X cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật; sáng suốt hiệp thương lựa chọn thống nhất bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

 

Đồng chí Phạm Viết Thu phát biểu khai mạc Đại hội


Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IX, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X tại Đại hội, đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội nêu rõ: Mặc dù hoạt động của Hội diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Nghị quyết Đại hội IX đã được Hội Người mù Việt Nam thực hiện một cách nghiêm túc, sáng tạo; nhiều yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh được nghiên cứu chỉ đạo kịp thời, cơ bản đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Về công tác tổ chức, so với các chỉ tiêu nhiệm kỳ IX đề ra thành lập thêm được 01 tỉnh hội đạt 30,33%, giảm 13 huyện hội do bị sáp nhập, tăng 2014 hội viên, đạt 20,14%. Hội được củng cố kiện toàn, cán bộ các cấp hội thường xuyên được bồi dưỡng, nâng cao năng lực. Hoạt động Hội ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Tổ chức Hội không ngừng củng cố và phát triển, uy tín của Hội ngày càng được nâng cao vị thế trong và ngoài nước. Đời sống người mù không ngừng được cải thiện. 

Hiện nay, toàn Hội Người mù Việt Nam quản lý 409 cơ sở sản xuất tập trung (291 cơ sở tẩm quất xoa bóp, 118 cơ sở sản xuất thủ công) và 133 tổ nhóm sản xuất thủ công dưới 10 người, thu hút 4.251 lao động, ngoài ra có 891 tổ nhóm xoa bóp do hội viên tự đứng ra quản lý, thu hút 3.170 lao động. Trong nhiệm kỳ, Hội đã mở được 353 lớp dạy nghề cho 4.962 người với các nghề: tin học, thủ công, xoa bóp bấm huyệt, ca nhạc, chăn nuôi… với tổng kinh phí hơn 19,3 tỷ đồng. 

Về công tác lao động sản xuất và chăm sóc hội viên, việc triển khai cho vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả cao, nghiêm túc trong việc trả nợ, lãi giữ vững uy tín của Hội. Nguồn vốn đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực giúp cho nhiều hội viên phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập ổn định cuộc sống. Công tác dạy nghề đã trang bị những kiến thức cơ bản cho hội viên để áp dụng tiến bộ khoa học trong chăn nuôi, sản xuất hàng hóa, dịch vụ, nâng cao chất lượng nguồn lực lao động. Song song đó, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động Hội, vì thế đã giúp cho Hội có điều kiện tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, chăm sóc người mù được tốt hơn. 

Công tác tuyên truyền, văn hóa, giáo dục, công tác hợp tác quốc tế được chú trọng. Hội Người mù các cấp luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành về kinh phí, chuyên môn để thúc đẩy phong trào trên các mặt hoạt động. Công tác phụ nữ và trẻ em mù được các cấp Hội quan tâm, hoạt động từng bước đã đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Nhiều đơn vị đã chủ động liên hệ, phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho chị em và các cháu.

 

Quang cảnh Đại hội


Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác hội còn một số tồn tại, hạn chế. Một số cấp Hội chưa nghiêm túc thực hiện Điều lệ Hội, các quy định hướng dẫn; hiện còn 5 tỉnh chưa có hội. Công tác kiểm tra, đánh giá công tác vay vốn còn hạn chế; nguồn kinh phí dạy nghề của địa phương còn ít, chưa đáp ứng nhu cầu học nghề cho các hội viên. Việc tổ chức, tham gia các hoạt động phong trào không đồng đều ở các đơn vị, vùng miền…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của đội ngũ cán bộ, hội viên, người mù cả nước. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận: “Trải qua hơn 53 năm với 10 nhiệm kỳ, các thế hệ, cán bộ, hội viên của Hội đã luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động sản xuất, nâng cao năng lực tiến đến bình đẳng hòa nhập với cộng đồng và đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Người mù Việt Nam đã phát động và triển khai rất hiệu quả nhiều cuộc vận động, các phong trào như: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng", “Việc làm, xóa đói giảm nghèo", “Cải cách hành chính”... Đặc biệt, việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo bước chuyển biến quan trọng trong mọi mặt công tác Hội và đời sống của người khuyết tật và hội viên Hội Người mù các cấp”.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Đại hội


Hội đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển tổ chức, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, hội viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. “Đặc biệt, Hội đã có bước chuyển tích cực từ hoạt động có tính chất từ thiện sang trao quyền cho người mù có cơ hội phấn đấu, trưởng thành thông qua việc chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam triển khai tốt các dự án vốn vay giải quyết việc làm cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, dạy nghề, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, được cơ quan quản lý nhà nước đánh giá cao khi là đơn vị có tỷ lệ nợ quá hạn thấp nhất” - đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Trong bối cảnh thời gian tới tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp Hội trong cả nước thống nhất ý chí và hành động, vươn lên thực hiện đầy đủ và hiệu quả vai trò nòng cốt, cầu nối, là cánh tay nối dài của Đảng, Nhà nước tới hội viên, người mù trong cả nước. Các cấp Hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách liên quan đến người khuyết tật. Mỗi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý chí tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa, xã hội nâng cao đời sống tinh thần, lạc quan thực hiện tốt lời dạy của Bác “Tàn nhưng không phế”.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội, quan tâm nhiều hơn đến tổ chức Hội ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nâng cao vai trò của cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên đáp ứng với yêu cầu công tác Hội cũng như sự phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Tích cực triển khai công tác dạy chữ, hướng nghiệp, dạy nghề nâng cao trình độ cho cán bộ hội viên. Các ban, bộ, ngành, cơ quan chức năng các địa phương theo thẩm quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách liên quan đến người khiếm thị, tạo cơ hội để người khiếm thị được thụ hưởng tốt nhất chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng với truyền thống và bề dày hoạt động hơn 50 năm qua, Hội Người mù Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt khó vươn lên để tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức Hội đạt nhiều thành tích hơn nữa. Tổ chức Hội sẽ luôn là người bạn đồng hành, là chỗ dựa tin cậy, nơi chứa đựng ánh sáng, niềm tin, lòng nhân ái để người mù phấn đấu, đi lên hòa nhập và phát triển cùng xã hội.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo Hội khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, đồng chí Phạm Viết Thu tái cử, tiếp tục làm Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

 

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài và các đại biểu dự Đại hội,
các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Người mù Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2022 - 2027


Nhân dịp này, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tặng Bằng khen cho 29 đơn vị tỉnh, thành hội; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao Bằng khen cho tập thể cán bộ, hội viên Hội và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao Bằng khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin và ảnh: Hà Thanh


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất