Thứ Bảy, 25/5/2024
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khoá IX
 

Quang cảnh Hội nghị


Các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

3 nội dung quan trọng được thảo luận tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ, thực hiện chương trình công tác năm 2022, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Tại Hội nghị này Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xem xét cho ý kiến vào 3 nội dung chủ yếu: Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ban hành Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; hiệp thương cử bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo Tờ trình của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh đây là những nội dung quan trọng, cần có sự thống nhất cao để triển khai thực hiện, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung thảo luận đi đến thống nhất cao về những kết quả đã đạt được trong  công tác Mặt trận năm 2022, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX đã đề ra.

Cùng với đó, đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí thảo luận thống nhất nội dung để ban hành Kết luận chuyên đề của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

“Do yêu cầu công tác và thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua có một số Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghỉ hưu hoặc thay đổi vị trí công tác. Theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí xem xét Tờ trình của Ban Thường trực căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, hiệp thương thống nhất để bổ sung thay thế Ủy viên Ủy ban và Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của công tác Mặt trận”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh và tin tưởng với tinh thần dân chủ, chân thành, đồng thuận, Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung công việc đã đề ra.

Tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu nêu rõ, năm 2022, bối cảnh, tình hình thế giới có những diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp, gây ra khó khăn, thách thức lớn hơn so với dự báo. Trong nước, nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Áp lực lạm phát tăng; giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành, lĩnh vực; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài cần được giải quyết; dịch bệnh, thiên tai, bão lũ gây thiệt hại cho sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Trước bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự đồng hành và giám sát có hiệu quả của Quốc hội; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã cơ bản thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ. Góp phần vào thành tựu chung, quan trọng của đất nước có sự quyết tâm, nỗ lực, chung sức, đồng lòng của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong năm 2022, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời, chú trọng tuyên truyền kết quả và các chủ trương, quyết sách được ban hành tại Hội nghị 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), kỳ họp bất thường và kỳ họp thứ 3, 4 Quốc hội khoá XV, các hoạt động, sự kiện của MTTQ Việt Nam.

Việc thực hiện liên thông giữa tuyên truyền, vận động nhân dân với lắng nghe, nắm bắt ý kiến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tiến hành phản ánh, giám sát kịp thời. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Cùng với đó, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Công tác vận động giúp đỡ người nghèo, cứu trợ, phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tính lan tỏa cao và có tác động tích cực trong toàn xã hội; nổi bật là tổ chức thành công Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được triển khai ngày càng thực chất, hiệu quả hơn; đặc biệt là việc tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là cơ sở chính trị quan trọng để toàn hệ thống Mặt trận thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Năm qua đã tổ chức các hội nghị phản biện xã hội quy mô toàn quốc đối với một số dự thảo văn bản quan trọng. Các kiến nghị qua giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước được các bộ, ngành, Ủy ban dân các địa phương lắng nghe, quan tâm trả lời và chỉ đạo giải quyết.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nêu rõ, công tác kiểm tra, rà soát, kiện toàn tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực cán bộ Mặt trận được triển khai nghiêm túc, bảo đảm quy định. Việc đề xuất hoàn thiện cơ chế và điều kiện đảm bảo hoạt động của Mặt trận tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Việc xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị về “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam” đã góp phần hoàn thiện tổ chức bộ máy tương xứng với vị trí pháp lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới. Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình được quan tâm, đặc biệt là việc tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc, giai đoạn 2017 - 2022 đã tạo sức lan tỏa, tiếp tục ghi nhận và khẳng định đóng góp của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.

Đặc biệt, công tác phối hợp với Nhà nước ngày càng chặt chẽ, thực chất. Trong phần lớn các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân, an sinh xã hội, các hoạt động giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đều mời đại diện Mặt trận tham dự. Công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên khác trong triển khai các nội dung, nhiệm vụ; Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu được triển khai có hiệu quả, đã khai thác hiệu quả hệ thống kênh thông tin, truyền thông của Mặt trận, mạng xã hội trực tuyến thông qua “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam.

Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong năm 2023, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng tập trung xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng: Chỉ thị về Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đề án “Tổ chức giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chính hiệp toàn Trung Quốc và MTTQ Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 2 tỉnh/Khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ 2”; Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng nêu rõ, trong năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, trên cơ sở đó, đề xuất nâng tầm, mở rộng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam;..

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã thảo luận vào nội dung dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thảo luận Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Trân trọng những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết của đại biểu tham dự Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản để trình ra Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khoá IX.

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 15, khoá IX.

(mattran.org.vn)


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất