Thứ Ba, 23/7/2024
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống

Quang cảnh hội nghị.


Dự hội nghị, có các đồng chí cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh 63 tỉnh, thành phố và 47 Hội Cựu chiến binh khối các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết, với sự quyết tâm của Thường trực, của Ban Thường vụ Trung ương Hội, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan Trung ương Hội trong việc chuẩn bị các tài liệu rất cần thiết và quan trọng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Trung ương Hội trong cả nhiệm kỳ khóa VII và đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027 thống nhất thông qua, trong đó có các tài liệu phục vụ cho hội nghị tập huấn.

“Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh Việt Nam sau Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có tầm quan trọng đặc biệt, gia tăng củng cố nhận thức cho cán bộ chủ chốt của Hội, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt và làm sâu sắc hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; thống nhất triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; đồng thời, được nghe những nội dung sửa đổi và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII.

Bên cạnh đó, Thường trực Trung ương Hội cũng thống nhất triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và thực tiễn tại Hội nghị tập huấn.

Theo đó, các đại biểu được nghe các thông tin theo 4 chuyên đề bởi các Báo cáo viên cao cấp là lãnh đạo chủ chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược/Bộ Quốc phòng, của Bộ Công an và Bộ ngoại giao, với các nội dung gồm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; những dấu ấn trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2022.

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất