Thứ Ba, 23/7/2024
Vĩnh Phúc: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Vũ Việt Văn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Khanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. 

Trong Quý I/2023, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực hướng về cơ sở, tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Song song với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của cấp ủy, HĐND các cấp. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp”; xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu; chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu; tham gia phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và chỉ rõ những khó khăn, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị tỉnh sớm kiện toàn bộ máy tổ chức; quan tâm hơn nữa đến đời sống công nhân, lao động, nhất là tháo gỡ những bất cập về nhà ở. Tăng cường chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao; đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính cho các cơ quan, đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyển đổi số. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách, nguồn vốn cho thanh niên lập thân, lập nghiệp. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Nghị quyết 12 về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Vấn đề mấu chốt hiện nay là phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ động rà soát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế của Trung ương, của Tỉnh ủy đã ban hành để đánh giá tình hình thực hiện, chỉ rõ các giải pháp đột phá, nhất là các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức vận động, tập hợp, thu hút lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, nhân dân trong xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự…

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân và người dân là chủ thể hưởng những thành quả của sự phát triển. Do vậy, các đơn vị cần phân công cán bộ theo dõi, bám sát các chỉ đạo của tỉnh để tham mưu lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đưa Đề án vào cuộc sống” - đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh./.

VP

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất