Thứ Năm, 13/6/2024
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thảo luận dự thảo kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

 

 
Toàn cảnh hội nghị. 


Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết, hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Uỷ ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028; tờ trình về triệu tập đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng sẽ nghe Báo cáo về thi hành Điều lệ Công đoàn; kết quả lấy ý kiến về một số điểm tiếp thu sau Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ 14.

 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc hội nghị 


Về dự thảo kế hoạch chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và đề án nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, đây là nội dung rất quan trọng, do vậy, đề nghị các đại biểu nghiên cứu, cho ý kiến, nhất là về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để tiến hành các bước theo quy trình.

Về Tờ trình Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về triệu tập đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, theo Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn đã có tờ trình và được Ban Bí thư đồng ý với Đề án tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trong đó thống nhất đại biểu chính thức dự Đại hội là 1.100 đại biểu.

“Căn cứ vào số lượng đầu mối và số lượng đoàn viên của các công đoàn ngành, địa phương, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII đã rà soát, xem xét, dự kiến phân bổ theo số lượng, định mức, cơ cấu phù hợp, đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về số lượng, định mức phân bổ và cơ cấu đại biểu bầu để thống nhất thông qua, triển khai thực hiện” - đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, nội dung chương trình Hội nghị Ban Chấp hành lần này tuy không nhiều nhưng đều là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Đề án nhân sự bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam của các tỉnh, ngành.

Vì vậy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản trình tại Hội nghị.

"Sự chuẩn bị tốt của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khoá XII về các nội dung nói trên sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII" - đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết.

(laodong.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất