Thứ Năm, 13/6/2024
Khảo sát việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại An Giang
 
Quang cảnh buổi làm việc


Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

10 năm qua, việc triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” trên địa bàn tỉnh An Giang đã đạt được những kết quả cơ bản và toàn diện. Chính quyền các cấp luôn phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong hoạt động tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội luôn được các cấp bám sát các hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương. Phương thức phối hợp thống nhất hành động được phát huy, tính nhân dân được chú trọng. Qua đó, vị thế của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nâng cao, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc 

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, qua khảo sát, làm việc cho thấy trong 10 năm qua, tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị sâu rộng, đồng bộ, với sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đoàn công tác thống nhất với những giải pháp trọng tâm An Giang đề ra để thực hiện hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị An Giang tiếp tục quan tâm lãnh, chỉ đạo, tăng cường thực hiện có hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh, xem đây là một trong những nội dung quan trọng, cốt lõi để phát huy dân chủ, huy động sức mạnh, trí tuệ của nhân dân, nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, cần bổ sung hoàn thiện báo cáo để gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương, trong đó cần bổ sung thêm các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân mà An Giang đang thực hiện…

(baoangiang.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất