Thứ Năm, 13/6/2024
Khảo sát việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại Cần Thơ
 
Quang cảnh buổi làm việc. 


Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội… của Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 218 của Bộ Chính trị, 10 năm qua, thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là Quyết định được các cấp ủy tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, xây dựng được niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân thành phố. Nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được nâng lên rõ rệt. Qua đó, thể hiện rõ nét vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên và nhân dân; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh.

Sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ quan ban, ngành thành phố trong công tác phối hợp của MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện Quyết định số 218 có sự chuyển biến tích cực và chủ động hơn. Thành phố đã tiếp thu nhiều ý kiến tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các ý kiến đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền phản hồi thỏa đáng bằng văn bản.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, việc triển khai Quyết định số 218 trên địa bàn thành phố Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế như: Việc tổ chức đối thoại cùng những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp có nơi chưa thường xuyên. Hoạt động góp ý đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương còn chưa nhiều. Một số nơi công tác tổ chức hội thảo góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn hình thức, nội dung góp ý không đi thẳng vào vấn đề. Cán bộ Mặt trận, đoàn thể một số địa phương chưa nắm vững nội dung, quy trình thực hiện. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đúng đắn đầy đủ về tầm quan trọng của việc góp ý, đối thoại với nhân dân…

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Phạm Tất Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở TP. Cần Thơ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả Quyết định 218-QĐ/TW. Đồng chí nhấn mạnh: Quyết định 218-QĐ/TW nhằm mục tiêu phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, là cầu nối tập hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, dân chủ; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

Nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị Lãnh đạo Thành ủy TP. Cần Thơ bổ sung hoàn thiện báo cáo theo góp ý của các thành viên trong đoàn để gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương. Trong đó, cần bám sát các nội dung của quyết định bổ sung thêm phần đánh giá có số lượng cụ thể về công tác triển khai; điển hình các mô hình hay, cách làm hiệu quả; những đề xuất, kiến nghị cần cụ thể như qua 10 năm thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW còn phù hợp để tiếp tục thực hiện, hay đề nghị Bộ Chính trị ban hành văn bản mới, hoặc điều chỉnh bổ sung để hoạt động này thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

PV và CTV

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất