Thứ Bảy, 25/5/2024
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 18
 
Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư,
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh 
 và đại biểu tham dự Hội nghị.
 


Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Cùng dự có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các tỉnh, thành phố.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ vinh dự khi Bắc Ninh được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị, đồng thời giới thiệu khái quát về truyền thống lịch sử, văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc và những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau 26 năm tái lập với nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp đầu cả nước, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; khẳng định đạt được những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của MTTQ và các tổ chức thành viên trong công tác xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nguồn lực xã hội, sức mạnh cộng đồng dân cư.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn thống nhất cao với dự thảo Nghị quyết về “Đổi mới, nâng cao chất lượng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới”, mong muốn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, thông qua. Qua đó, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa cộng đồng; xây dựng tình làng, nghĩa xóm đoàn kết, gắn bó, tôn vinh các giá trị truyền thống của dân tộc; biểu dương các cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp cho cộng đồng dân cư.

Sau 20 năm triển khai thực hiện, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc và là nhu cầu thiết thực của đông đảo các tầng lớp nhân dân; sự quan tâm ủng hộ và tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên cả nước. Hằng năm, toàn quốc có hơn 87% số khu dân cư tổ chức Ngày hội, tỷ lệ hộ gia đình tham dự đạt hơn 70%. Nhân dân cả nước đã đóng góp hơn 10 triệu lượt ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng, quyền lợi chính đáng trong cuộc sống, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp.

Ngày hội cũng là dịp các khu dân cư đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo, chia sẻ với các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2000 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội của Mặt trận đã vận động được hơn 84.000 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa hơn 1,7 triệu ngôi nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ hơn 12 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn khám chữa bệnh; giúp đỡ hơn 3,3 triệu lượt học sinh, sinh viên về học tập...

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Dự thảo Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2024 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những kết quả MTTQ Việt Nam đạt được trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; kết quả đó khẳng định chủ trương của Đảng, hòa quyện ý Đảng, lòng dân, là động lực, kinh nghiệm quý báu để Mặt trận tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong tổ chức Ngày hội thời gian tới. Yêu cầu MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục duy trì nền nếp, hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đồng thuận, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chính trị đã đưa Đảng đoàn MTTQ Việt Nam cùng với Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ là ba tổ chức Đảng quan trọng thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị. Đề nghị MTTQ tiếp tục tham mưu đưa những chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống, nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam.

Về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về lãnh đạo Đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X và đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm, tạo mọi điều kiện để Đại hội thành công.

(baobacninh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất