Thứ Tư, 24/4/2024
Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động phải thiết thực, đúng đối tượng
 
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng,
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị
 


Tới dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương.

Theo chương trình, Hội nghị kỳ này cho ý kiến vào các nội dung, gồm: Chủ đề, định hướng trọng tâm chương trình công tác Công đoàn năm 2024; Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2024; báo cáo tổng kết Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”; công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết nhằm phát huy vai trò định hướng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giúp cho các cấp Công đoàn chủ động trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở tất cả các cấp Công đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo xây dựng chủ đề, định hướng một số hoạt động trọng tâm năm 2024.

Để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo bộ phận soạn thảo xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán năm 2024.

Về nội dung này, đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến, đặc biệt là hoạt động chăm lo Tết phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng...

(laodong.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất