Thứ Bảy, 25/5/2024
Cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở tiếp tục là người tiên phong, gương mẫu
 
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai gặp mặt Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023. 


Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và biểu dương những thành tích, cống hiến của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở tiêu biểu về tham dự chương trình.

Đồng thời, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao sáng kiến của Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức chương trình ý nghĩa sâu sắc này dành cho cán bộ hội ở cơ sở, những người cán bộ thầm lặng, có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong bối cảnh tình hình trong và ngoài nước tiếp tục có nhiều thay đổi, thời gian tới, phong trào phụ nữ và công tác hội có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức của quá trình phát triển như: Chất lượng nguồn nhân lực nữ, định kiến giới, già hóa dân số, phân hóa giàu nghèo, bạo lực gia đình, biến đổi khí hậu…

Đời sống của một bộ phận phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số, khuyết tật, người cao tuổi, lao động di cư trong khu vực phi chính thức, lao động giản đơn, thu nhập thấp còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn để hội xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tin của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai mong muốn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là “Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; tăng cường các chương trình phát triển, hỗ trợ cập nhật tri thức, kỹ thuật, kỹ năng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi”, gắn với Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ hội, trong đó có cán bộ hội ở cơ sở phải tiếp tục là người tiên phong, gương mẫu, tâm huyết trong phong trào phụ nữ, tiếp nối vững vàng các thế hệ đi trước, động viên phụ nữ Việt Nam nỗ lực, phấn đấu, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới, góp phần xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Nhân dịp này, đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội và phong trào phụ nữ đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ hội, trong đó có cán bộ hội ở cơ sở để có thêm được nhiều Chủ tịch Hội tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng với các thế hệ đi trước, niềm tin yêu của Đảng và nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023 với chủ đề “Những bông hoa tháng 10” là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của Hội phụ nữ cả nước "Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở".

Tham dự chương trình có 293 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở đại diện cho hơn 14 nghìn Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở trong cả nước. Các chị là những người gương mẫu trong vai trò người đứng đầu tổ chức hội ở cơ sở và có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ tại địa phương. Hầu hết các chị đã có thâm niên công tác hội từ 10-20 năm, đặc biệt có chị gần như gắn bó cả cuộc đời với công tác hội.

Đồng chí Hà Thị Nga nhấn mạnh, dù mỗi người có một sở trường, thế mạnh, thành tích riêng, nhưng các chị đều có một nét chung, đó là tâm huyết, có tinh thần cống hiến, nhanh nhạy, năng động, sáng tạo trong công việc; sự tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm, dấn thân vì phong trào hội; luôn gần gũi hội viên, nắm bắt tình hình thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để tìm cách đổi mới hoạt động hội ở cơ sở sát với thực tiễn; thực hiện các phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; duy trì hiệu quả hàng chục nghìn câu lạc bộ thu hút hội viên tại cơ sở; kết nối cung cấp kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình, phát triển kinh tế; vận động, hỗ trợ đỡ đầu trẻ em mồ côi; duy trì phong trào dân vũ, văn nghệ, thể thao tại địa phương…

Các chị đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng về thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển đảng viên nữ, giới thiệu nguồn cán bộ nữ; tích cực tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của người dân, trong đó có phụ nữ...

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất