Thứ Tư, 29/5/2024
Trung ương Đoàn ký kết Chương trình phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam

Tham dự buổi lễ có GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất BCH TƯ Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; các đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban đơn vị Trung ương Đoàn, Hội Khuyến học Việt Nam và đại diện các bộ, ngành Trung ương.

 
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết tại chương trình


Chương trình phối hợp nhằm hướng tới việc tăng cường sự phối hợp giữa Hội Khuyến học Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập góp phần hoàn thành các chỉ tiêu tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hưởng ứng phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Theo chương trình ký kết, trong giai đoạn 2024 - 2030, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp để triển khai 6 nội dung trọng tâm. Hai bên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời cho đoàn viên, thanh niên trên các nền tảng số của Đoàn Thanh niên và Hội Khuyến học Việt Nam; đẩy mạnh thực hiện các mô hình học tập trong các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục củng cố, đẩy mạnh hoạt động của Ban khuyến học các cấp và vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài; phát hiện, biểu dương, khen thưởng và phối hợp trao học bổng. Đồng thời, tích cực hưởng ứng và triển khai có hiệu quả phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng xã hội học tập.

Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nội dung phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; xây dựng cơ quan, đơn vị của Trung ương Đoàn và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trở thành “Đơn vị học tập”; mỗi đoàn viên, thanh niên trong toàn Đoàn trở thành “Công dân học tập” và làm nòng cốt trong xây dựng gia đình, dòng họ mình thành “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”.

Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, hoạt động nhằm hỗ trợ, thúc đẩy học tập suốt đời trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; tăng cường tuyên truyền những tấm gương đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhà giáo tiêu biểu. 

Hội Khuyến học Việt Nam tuyên truyền và thực hiện các nội dung có liên quan trong “Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030” và phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Đồng thời, cung cấp các tài liệu cập nhật, hỗ trợ biên soạn tài liệu về học tập suốt đời cho đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Công dân học tập”; phối hợp biểu dương kịp thời đối với các cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam bày tỏ ấn tượng, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xung kích, sáng tạo và đi đầu của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên. Theo GS.TS Nguyễn Thị Doan, thời gian qua, Đoàn Thanh niên đã thực hiện rất tốt vai trò của mình. Trong đó, các phong trào của Đoàn phục vụ cho sự học được triển khai rất nhiều, hiệu quả và hay. GS.TS Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, kỹ thuật, internet phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không học, không chuẩn bị cho tiếp cận cái mới thì chúng ta sẽ không theo kịp được tình hình. 

GS.TS Nguyễn Thị Doan cho rằng, mỗi người cần chủ động hội nhập; trang bị tri thức đa dạng, phong phú và phải luôn luôn đổi mới. Muốn làm được vậy, mỗi cá nhân phải luôn học, học tập suốt đời. Chương trình ký kết phối hợp của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Trung ương Đoàn cũng nhằm mục đích đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập. 

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, nhận thức của tổ chức Đoàn về xây dựng xã hội học tập rất kịp thời và luôn xác định đó là nhiệm vụ rất quan trọng. Trong nhiều giải thưởng của Trung ương Đoàn hướng đến nhiều đối tượng, lĩnh vực khác nhau nhưng những điển hình được tuyên dương đều là hiện thân của sự tự học.

Đồng chí Bùi Quang Huy bày tỏ tin tưởng, với 6 nhóm nội dung phối hợp giữa hai đơn vị, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời. Các bạn trẻ sẽ tận dụng mọi cơ hội để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ, phát triển tài năng tối ưu nhằm thích ứng với sự biến đổi không ngừng của khoa học - công nghệ và quá trình toàn cầu hóa, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Dịp này, nhằm ghi nhận, tôn vinh và biểu dương các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho phong trào thanh thiếu nhi và công tác khuyến học, Hội Khuyến học Việt Nam quyết định trao Kỷ niệm chương Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp khuyến học” cho 4 cán bộ Trung ương Đoàn. Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 4 cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam.

(doanthanhnien.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất