Thứ Bảy, 25/5/2024
Tôn vinh 100 Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải “Ngôi sao Hợp tác xã” năm 2024
 
100 Hợp tác xã tiêu biểu được vinh danh tại buổi lễ. 


Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nêu rõ: Trong nhiều năm qua, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, tích cực tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào “Hợp tác xã thi đua sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương, thu hút thành viên, giúp nhau sản xuất, tiêu thụ sản phẩm làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Kết quả, đã xuất hiện hàng nghìn hợp tác xã tiêu biểu, hoạt động đạt hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích cho thành viên và cộng đồng xã hội, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, việc tổ chức lễ tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao Hợp tác xã là tôn vinh mô hình kinh doanh mang tính nhân văn, vì sự tiến bộ của xã hội, là vinh danh ý chí tự lực, tự cường, lao động miệt mài, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của cộng đồng hợp tác xã phấn đấu không ngừng vì sự phát triển kinh tế tập thể, đồng thời, lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình Hợp tác xã tiêu biểu với quyết tâm mới góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, khơi dậy khát vọng hợp tác xã góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại buổi lễ, 100 hợp tác xã trong số 128 hợp tác xã tiêu biểu được đề cử từ trên 31 nghìn hợp tác xã của cả nước đã được tôn vinh và nhận giải Ngôi sao Hợp tác xã Việt Nam năm 2024. “Tôi tin tưởng, từ niềm tự hào, vinh dự này, 100 hợp tác xã sẽ tiếp tục tỏa sáng, là hạt nhân, nòng cốt, đi đầu trong thực hiện hiệu quả các phong trào phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên cả nước”, bà Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đạt được thời gian qua. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sáng kiến của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức chuỗi các sự kiện “Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024” và tổ chức Lễ Tôn vinh các hợp tác xã tiêu biểu.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới hợp tác xã, ngay sau Cách mạng tháng 8 thành công, ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, năm 1948, tại Chiến khu Việt Bắc, hợp tác xã đầu tiên được thành lập, đánh dấu sự ra đời và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Việt Nam.

Đến nay, sau một chặng đường dài phát triển, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có những bước tiến tích cực. Nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, mà trọng tâm là hợp tác xã trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau, với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển…

Bối cảnh kinh tế thế giới và tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với nhiều khó khăn, thách thức mới. Ở trong nước, bên cạnh các thuận lợi, cũng tồn tại nhiều khó khăn, thách thức.

Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Đối với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu cần tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bản chất tốt đẹp, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thu hút nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trở thành thành viên của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, phát triển phong trào khởi nghiệp từ hợp tác xã.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phát huy tinh thần chủ động thích ứng với những biến động, tự lực vươn lên; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy, nhận thức và hành động, phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển cả số lượng và chất lượng các thành viên, lực lượng lao động tham gia.

Riêng đối với 100 Hợp tác xã đạt giải Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024 được tôn vinh lần này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm; nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, giúp đỡ có thêm nhiều hợp tác xã khác phát triển.

Phó Thủ tướng cũng khẳng định: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

(nhandan.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất