Thứ Hai, 1/6/2020
Bạc Liêu: Hệ thống Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Hàng năm, Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đều phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội lựa chọn nội dung, chuyên đề giám sát, báo cáo cấp ủy nội dung giám sát, phản biện xã hội. Các kế hoạch giám sát, phản biện xã hội được thống nhất nội dung, thời gian giữa MTTQVN và từng tổ chức chính trị - xã hội để tránh chồng chéo.

Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã giám sát 8 chuyên đề theo các nội dung được Ủy ban Trung ương MTTQVN định hướng và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham gia giám sát 53 chuyên đề. Tại các đợt giám sát, đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh tích cực đóng góp ý kiến đối với từng công việc cụ thể, góp phần giúp các cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung những vấn đề chưa phù hợp ở đơn vị, địa phương.

Sau các đợt giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp xây dựng báo cáo kết quả giám sát, làm kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những kiến nghị này đều được các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp thu và trả lời.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức và chủ trì giám sát 19 chuyên đề với những nội dung được nhân dân quan tâm; phối hợp với HĐND cùng cấp, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương giám sát 276 cuộc trên một số lĩnh vực. Ủy ban MTTQVN các xã, phường, thị trấn đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân giám sát 1.981 vụ việc; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 2.266 công trình, dự án với nhiều nội dung phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

Qua giám sát và tái giám sát của MTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã kịp thời phát hiện nhiều vấn đề sai sót, quản lý lỏng lẻo. Từ đó kiến nghị với cấp ủy, chính quyền có biện pháp uốn nắn, chấn chỉnh. Điển hình như giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, các cấp Ủy ban MTTQVN trong tỉnh đã đề nghị ngành LĐ-TB&XH, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tuyên truyền, vận động và xử lý dứt điểm các trường hợp phát sinh sau đợt tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công. Hay qua việc giám sát nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở, đoàn giám sát kiến nghị địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân trong việc tham gia hòa giải ở cơ sở, từ đó giảm đáng kể đơn thư khiếu nại sai, vượt cấp…

Cùng với việc giám sát, trong 5 năm qua, MTTQVN các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh còn thực hiện 289 cuộc phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Trong đó tập trung đóng góp dự thảo về tình hình, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hàng năm; dự thảo nghị quyết của HĐND các cấp; tham gia góp ý, phản biện đối với dự thảo luật và một số vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.

Việc tham gia vào quá trình xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh và các địa phương liên quan đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân của hệ thống MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tạo sự đồng thuận xã hội về nhận thức và thống nhất trong hành động.

Xuân Thưởng/Báo Bạc Liêu Online

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi