Thứ Sáu, 30/10/2020
Khẳng định vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 tỉnh, thành phố; đại diện Văn phòng điều phối xây dựng NTM Trung ương cùng các ban, bộ, ngành liên quan.

Tại Hội nghị, đánh giá hiệu quả của chương trình xây dựng NTM trong ba năm qua, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình quốc gia xây dựng NTM Trần Văn Môn cho rằng, việc Mặt trận tham gia xây dựng NTM đã đưa dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, vai trò chủ thể của người dân được nâng lên, người dân có quyền đánh giá khách quan trong xây dựng NTM.

Mặt trận các cấp đã thể hiện sự quyết liệt trong hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng, và khắc phục tình trạng chạy theo thành tích trong xây dựng NTM. Nổi bật là hoạt động giám sát xây dựng NTM, thể hiện rõ nét trong việc MTTQ xây dựng kế hoạch hằng năm và triển khai các hoạt động giám sát liên quan NTM.

“Nếu người dân hài lòng thì chương trình NTM mới đạt được mục tiêu. Trong 10 năm gần đây, bộ mặt nông thôn đã đổi thay, chưa có chương trình nào mà người dân phấn khởi vào cuộc như thế này”, ông Trần Văn Môn cho biết.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Môn đề nghị, cần phải duy trì chất lượng đạt chuẩn NTM để khắc phục tình trạng thỏa mãn kết quả đã đạt được, bảo đảm không tụt hậu và phải thực chất. Trong đó, xác định các tiêu chí giai đoạn 2016-2020 phải đạt chuẩn và lên kiểu mẫu, các xã đạt 100%.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở kế thừa kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Thủ tướng Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành kế hoạch 283 về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong hệ thống Mặt trận.

“Với sự tham gia của hệ thống Mặt trận các cấp, các tiêu chí trong xây dựng NTM ngày càng được nâng cao, tỷ lệ các xã đạt chuẩn NTM ngày càng được nâng lên, đặc biệt là vai trò giám sát của người dân đối với các chương trình, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản ngày càng được phát huy, thể hiện rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM”, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, ghi nhận ý kiến của các đại biểu về việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng, với nội dung đánh giá sự hài lòng của người dân, MTTQ các cấp đã thể hiện rõ vai trò tổ chức, hướng dẫn, tập huấn và triển khai lấy ý kiến người dân, từ đó nâng cao tỷ lệ người dân được lấy ý kiến, và bảo đảm tính hiệu quả, thực chất trong xây dựng NTM.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận các tỉnh, thành phố cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và khẳng định vai trò của mình trong xây dựng NTM, từ đó giữ uy tín, niềm tin trong nhân dân, huy động sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng NTM.

Trong ba năm qua, nhân dân cả nước đã tự nguyện hiến hơn 15,5 triệu mét vuông đất để làm đường và các công trình dân sinh. Các địa phương đã huy động được hàng trăm tỷ đồng để xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở nông thôn.


Nguyên Minh/ nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi