Thứ Bảy, 26/9/2020
Bảo đảm quyền lợi bên yếu thế trong quan hệ lao động
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBHXH.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Tổng LĐLĐVN và Bộ LĐTBXH diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Trong công tác xây dựng pháp luật, những năm qua, Tổng LĐLĐVN đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ LĐTBXH trong xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các đạo luật quan trọng, có liên quan trực tiếp đến NLĐ và tổ chức CĐ, như: Bộ luật Lao động (2012), Luật CĐ (2012), Luật BHXH (2014), Luật Việc làm (2013), Luật ATVSLĐ (2014),... các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật BHXH, các chính sách về tiền lương, về đổi mới DN nhà nước; các Đề án, dự án do Bộ chủ trì (như đề án cải cách chính sách BHXH)…

Riêng năm 2018, trong số 93 văn bản pháp luật mà Tổng LĐLĐVN tham gia, góp ý, có rất nhiều văn bản quan trọng liên quan đến quyền lợi của NLĐ, đoàn viên CĐ như Nghị định số 121/2018 ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP về tiền lương; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về một số nội dung của Bộ luật Lao động… Nhiều ý kiến tham gia của tổ chức CĐ đã được Bộ tiếp thu, chia sẻ, ghi nhận và thể hiện vào văn bản luật, bảo đảm quyền và lợi ích cho NLĐ – bên yếu thế trong quan hệ lao động.

Trong lĩnh vực thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội trong DN, thực hiện Chương trình phối hợp số 937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP ngày 7/7/2014 giữa Tổng LĐLĐVN - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Bộ LĐTBXH – BHXH – Thanh tra Chính phủ, Đoàn giám sát liên ngành do Tổng LĐLĐVN chủ trì đã phối hợp với Bộ LĐTBHXH và các cơ quan có liên quan thực hiện giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH trong DN tại 21 tỉnh, thành phố. Kết thúc các đợt giám sát, Đoàn giám sát đã đưa ra trên 100 kiến nghị (mỗi năm) đối với các DN và các cơ quan chức năng của các địa phương để nâng cao hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Tại Hội nghị, Tổng LĐLĐVN đề nghị Bộ LĐBTXH sớm nghiên cứu, đề xuất để mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 đảm bảo “Đến năm 2020, mức lương tối thiểu đảm bảo mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ” theo đúng mục tiêu Nghị quyết 27-NQ/TW đã đề ra. Hai bên đã trao đổi, thảo luận, thống nhất một số vấn đề lớn trong dự án Bộ Luật Lao động (sửa đổi); đề ra 7 nội dung dự kiến phối hợp giai đoạn 2019-2023…

Quế Chi - Hải Nguyễn/ laodong.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi