Thứ Năm, 23/9/2021
Ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp
 

Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp ký giao ước thi đua năm 2019. 


Tới dự Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối phó Khối thi đua; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Nội Vụ, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng đại diện lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo các thành viên trong Khối.

Khen thưởng kịp thời, tạo động lực cho phong trào thi đua

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, đã từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức liên hiệp Hội.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.

Thứ trưởng Nội Vụ Trần Thị Hà, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá, trong năm 2018, phong trào thi đua của Khối có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức với nhiều mô hình mô hình mới được xây dựng. Công tác khen, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng bảo đảm  chặt chẽ kịp thời đã tạo động lực cho các phong trào thi đua.

Đồng chí Trần Thị Hà đề nghị, Khối cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền từ phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để tạo sức lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua trong hội viên, đoàn viên.

Bên cạnh đó Khối cần đánh giá thực chất để các phong trào thi đua, bảo đảm  tính thiết thực, hiệu quả, nhất là sự phối hợp của các đoàn thể ở cơ sở. Đặc biệt, cần quan tâm đến việc phát hiện các điển hình là công nhân, nông dân để có khen thưởng kịp thời hơn.

Quyết tâm đạt kết quả cao hơn

Tại hội nghị, đánh giá cao những kết quả đạt được của Khối thi đua trong năm 2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị chín đơn vị trong Khối với tinh thần bứt phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra năm 2019, để năm 2020 cùng nhau về đích với thành tích cao nhất, góp phần vào xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm nhân dân cả nước hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị mỗi thành viên trong Khối tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, từ đó khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức ứng xử trong xã hội của đoàn viên, hội viên.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cho rằng thành viên trong Khối cần quan tâm, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc và động viên doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng đội ngũ đoàn viên, hội viên ưu tú theo hướng thực chất hơn.

Biểu dương những kết quả đạt được của Khối thi đua, Bí thư T.Ư Đảng Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên trong Khối cần tiếp tục thể hiện sự quyết tâm, không chủ quan, bằng lòng với kết quả đạt được để năm 2019 đạt được kết quả cao hơn năm 2018.

Bên cạnh đó, các thành viên trong Khối tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mỗi đoàn viên, hội viên nhằm thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để không bị kẻ địch lôi kéo, kích động, gây rối. Cùng với đó, mỗi thành viên cần tăng cường đoàn kết, thống nhất cao hơn nữa, toàn diện hơn nữa, tạo điều kiện giúp đỡ để hoạt động hiệu quả.

"Các chương trình phối hợp phải thiết thực, hiệu quả không phô trương, hình thức, phải hướng về cơ sở để huy động mỗi gia đình, khu dân cư hưởng ứng 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", đồng chí Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả trong việc triển khai các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn khu dân cư.

Kết thúc hội nghị, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã ký giao ước thi đua năm 2019.

Nguyên Minh - Hương Diệp/ nhandan.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi