Thứ Hai, 14/6/2021
Tạo những đột phá mới trong công tác Hội và phong trào nông dân
 

Đồng chí Thào Xuân Sùng tặng Cờ thi đua cho Hội ND các tỉnh, thành phố có
thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018. ảnh: HM 


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh: Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung cụ thể: Tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019; Tờ trình về thành lập Ban chỉ đạo cụm thi đua và phân công nhiệm vụ các đồng chí uỷ viên Ban Thuờng vụ, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII, nhiệm kỳ 2018-2023; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII; Dự thảo chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII; Đề án về Uỷ ban kiểm tra Hội Nông dân Việt Nam các cấp; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, khoá VII.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cho biết thêm, về công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam đánh giá đầy đủ và đúng đắn, rút ra 5 bài học kinh nghiệm sâu sắc và xác định 5 mục tiêu tổng quát, 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 22 giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu cụ thể, nhằm phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Báo cáo về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân trong quý I/2019, Chủ tịch Hội Nông dân Thào Xuân Sùng cho biết: Thời gian qua, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp gia tăng ở nhiều lĩnh vực như: Trồng trọt, chăn nuôi thuỷ sản, chế biến nông, lâm sản, riêng lĩnh vực chế biến trái cây có 16 doanh nghiệp lớn đầu tư với tổng vốn khoảng 8.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại theo phương châm “Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân hưởng” và “ly nông bất ly hương” thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo tiếp cận đa ngành và chuyển dịch năng suất lao động từ nông nghiệp sang nông nghiệp dịch vụ thông qua đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính và đổi mới công nghệ đã và đang là động lực động mạnh mẽ.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng cũng nhấn mạnh việc thành lập Ban chỉ đạo cụm thi đua về công tác Hội và phong trào nông dân cho các đồng chí Thường trực Trung ương Hội làm Trưởng ban chỉ đạo là rất cần thiết. Trong 6 cụm thi đua này, các cụm Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, cụm Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, nhất là vùng Tây Bắc Bộ còn tỷ lệ hộ nghèo rất cao.

Việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo và các thành viên, nguyên tắc và phương thức hoạt động, điều kiện phương tiện làm việc sẽ giúp cho Ban chỉ đạo sâu sát địa phương, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền, gần nông dân và hiểu nông dân. Ban Thường vụ Trung ương Hội đang nghiên cứu, xây dựng hoàn chỉnh tổ chức bộ máy các ban, đơn vị sự nghiệp của cơ quan Trung ương Hội, trong đó có 2 cơ quan Thường trực tại miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam.

Đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung phân tích kỹ lưỡng, sâu sắc 6 nội dung đã được thông qua trong chương trình Hội nghị; bảo đảm trong năm 2019, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục tạo ra những đột phá mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và hoàn thiện các nội dung quan trọng đã đề ra tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2, khóa VII.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn trình bày bản báo cáo tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào nông dân năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018 các cấp Hội có nhiều đổi mới sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát cơ sở; tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân… Vị thế của Hội Nông dân Việt Nam được thể hiện rõ là trung tâm và nòng cốt cho các phong trào nông dân. Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò đại diện của Hội trong chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân tiếp tục được phát huy.

Năm 2019, Hội Nông dân Việt Nam đã đặt ra 14 chỉ tiêu thi đua chủ yếu như: Kết nạp được 240.000 hội viên mới; có 100% chi Hội xây dựng được Quỹ hoạt động của Hội; có 6 triệu hộ hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; có 7,5 triệu hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế và 100% các cấp Hội làm tốt công tác vận động nông dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”…

Tại Hội nghị, công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và ký giao ước thi đua năm 2019 đã được phát động. Theo đó, năm 2018 có 19 đơn vị Hội Nông dân tỉnh, thành phố nhận Cờ thi đua, 29 đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc và 34 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến.

Chủ tịch Thào Xuân Sùng đã phát động thi đua năm 2019 với chủ đề: "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả vì mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại” và “Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân”, đồng chí Thào Xuân Sùng yêu cầu Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội về triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019..

Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 1&2/4./.

Hoàng Mẫn/ dangcongsan.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi