Thứ Năm, 9/7/2020
Hà Nội: Khắc phục “hành chính hóa” trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị.


Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tham gia buổi làm việc, về phía Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội nghị có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố...

Trình bày báo cáo của Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, sau 10 năm thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả nổi bật, hướng mạnh về cơ sở, khắc phục tình trạng “hành chính hóa” trong tổ chức và hoạt động.

MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác thu hút, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Nổi bật là thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân dân Thủ đô đã hiến hàng triệu mét vuông đất để mở đường giao thông, xây dựng và nâng cấp đường làng, ngõ xóm, các công trình giáo dục, y tế, thủy lợi nội đồng... cùng hàng triệu ngày công lao động tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới.

Thành ủy Hà Nội khẳng định, thông qua hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã phát huy vai trò làm chủ của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tích cực tham gia giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; tham gia phản biện, đóng góp xây dựng những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của thành phố liên quan đến quyền, lợi ích của mình... ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, là tổ chức đại diện cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Về kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW của Bộ Chính trị, theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 3.662 hội quần chúng, với tính chất, quy mô và phạm vi hoạt động khác nhau (trong đó có 149 hội hoạt động trong phạm vi thành phố, 338 hội hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã và 3.175 hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn). Điểm nổi bật sau 5 năm thực hiện Kết luận 102-KL/TW trên địa bàn thành phố là nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về hội quần chúng có chuyển biến rõ nét; công tác quản lý nhà nước về hội quần chúng ngày càng được quan tâm, bài bản và chặt chẽ hơn.

Đáng chú ý, nhận thức của các hội quần chúng đã có sự thay đổi căn bản, không ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của thành phố; xác định rõ và nhận thức đúng về tính chất của hội quần chúng là tổ chức xã hội, tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, không hành chính hóa các hội. Hoạt động của các hội ngày càng đẩy mạnh theo hướng xã hội hóa, phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố và đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hội quần chúng trên địa bàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai... thông qua các chương trình, như xây, sửa nhà, tặng bò sinh sản, tặng học bổng, xe lăn cho người tàn tật... Trong 5 năm qua, các hội quần chúng đã vận động trên 490 tỷ đồng, trợ giúp trên 1,2 triệu lượt người trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đồng chí trong Đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ những kết quả trong hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để phân tích, góp ý và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thời gian tới. Đặc biệt, Đoàn kiểm tra cũng tập trung trao đổi về những kinh nghiệm của Hà Nội trong việc khắc phục việc “hành chính hóa” trong hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng, kinh nghiệm trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao tính tự quản, tự trang trải kinh phí hoạt động...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những nội dung tổng kết, báo cáo đầy đủ, toàn diện các mặt hoạt động, nhiều vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng của Thủ đô theo hai kết luận của Trung ương.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Trương Thị Mai cảm ơn thành phố Hà Nội đã hợp tác, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong hai lĩnh vực, từ đó chỉ ra nhiều nguyên nhân và bài học kinh nghiệm quý báu, những nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả để triển khai, thực hiện tiếp các kết luận trong tình hình mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao ý nghĩa, kết quả buổi làm việc của Đoàn công tác về hai nội dung, lĩnh vực công tác quan trọng của thành phố. Thành phố luôn quan tâm, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai hai văn bản kết luận số 62-KL/TW và 102-KL/TW của Bộ Chính trị, và đã thực hiện với nhiều kết quả tích cực trên địa bàn.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nghiêm túc tiếp thu các đánh giá, kiến nghị của Đoàn công tác, coi đây là một trong những cơ sở để thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy các kết quả, khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn Thủ đô.

Võ Lâm/ hanoimoi.com.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi