Thứ Sáu, 30/9/2022
Toàn bộ thẻ BHYT cấp năm 2017 sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định

Theo đó, ngày 7/9, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Hệ thống thông tin hộ gia đình tham gia BHYT và Hệ thống thông tin giám định BHYT. Dự cuộc họp có các Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu và đại diện các đơn vị: Trung tâm CNTT, Ban Thu, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Ban Sổ- Thẻ, Vụ KH-ĐT, Văn phòng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Ngành, BHXH TP.Hà Nội và đơn vị tư vấn (Tecapro).

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự cuộc họp, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc kết luận, để việc triển khai chính thức Hệ thống thông tin hộ gia đình tham gia BHYT và Hệ thống thông tin giám định BHYT đạt hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu quản lý, đồng thời hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư, thanh quyết toán dự án theo quy định, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ:

Về Hệ thống thông tin hộ gia đình tham gia BHYT, Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với Vụ KH-ĐT, Vụ TC-KT và Ban Thu khẩn trương hoàn thiện, trình Tổng Giám đốc phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT để nhập dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT theo quy định; phối hợp với Ban Thu, Ban Sổ- Thẻ và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trên cơ sở hệ thống dữ liệu đã được thu thập, làm sạch, đồng bộ và nghiệm thu, đưa vào sử dụng để xây dựng, đề xuất phương án, lộ trình cấp mã định danh cho người tham gia BHYT; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố rà soát lại quy trình cấp thẻ BHYT, kịp thời in bổ sung thông tin tham gia đủ 5 năm liên tục trên các thẻ BHYT đã cấp năm 2016 và đổi thẻ cho các trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa có thông tin này; đồng thời đảm bảo toàn bộ thẻ BHYT cấp năm 2017 thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra và cùng với các đơn vị có liên quan điều chỉnh, bổ sung các tính năng của phần mềm Hộ gia đình, đồng thời, nghiên cứu liên thông phần mềm Hộ gia đình với các phần mềm quản lý thu, phần mềm quản lý sổ- thẻ và hệ thống thông tin giám định.

Ban Thu chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam kiểm tra, đôn đốc BHXH và Bưu điện các tỉnh, thành phố hoàn thành việc chuẩn hóa, nghiệm thu dữ liệu theo đúng yêu cầu, tiến độ BHXH Việt Nam đã đề ra.   

Về hệ thống thông tin giám định BHYT, Trung tâm CNTT chủ trì, phối hợp với Ban Thực hiện chính sách BHYT tổng hợp các tồn tại, hạn chế trong vận hành hệ thống thông tin giám định BHYT chuyển đơn vị tư vấn (Công ty Tecapro) nghiên cứu, khắc phục trong thời gian sớm nhất; điều hành cán bộ kỹ thuật của Trung tâm CNTT, Công ty Tecapro và cán bộ nghiệp vụ của Ban Thực hiện chính sách BHYT, Trung tâm Giám định và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, BHXH Hà Nội để phát hiện, khắc phục kịp thời các lỗi kỹ thuật trong quá trình triển khai hệ thống.

BHXH TP.Hà Nội, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm CNTT, Ban Thực hiện chính sách BHYT và Công ty Tecapro khắc phục các tồn tại, hạn chế trong quá trình chạy thử nghiệm hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo tháng 10/2016 đưa hệ thống vào sử dụng rộng rãi trong toàn thành phố./.

Phan Nam

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất