Thứ Bảy, 23/1/2021
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
 
Quang cảnh Hội nghị 


Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về NVNONN và hơn 100 đại biểu kiều bào.

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW. Trong đó khẳng định công tác đối với NVNONN luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nhìn chung, Chỉ thị số 45-CT/TW đã được triển khai, quán triệt sâu rộng, từng bước đi vào cuộc sống, góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác đối với NVNONN trên tất cả các mặt.

Từ 4,5 triệu người ở 109 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2015, đến nay cộng đồng NVNONN có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ (tăng 18% trong vòng 5 năm). Trong 5 năm gần đây, tổng kiều hối đạt hơn 71 tỷ USD (tăng trưởng trung bình 6%/năm), góp phần cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối nhà nước. Tính đến tháng 10/2020, kiều bào từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có 362 dự án FDI đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,6 tỷ USD.

Cộng đồng NVNONN ngày càng lớn mạnh, gắn bó với quê hương, đã và đang trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp cho quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Niềm tin của kiều bào đối với sự phát triển của đất nước, niềm tự hào dân tộc cũng ngày càng được củng cố và tăng cường. Tuy nhiên, cuộc sống của một bộ phận NVNONN tại một số địa bàn còn khó khăn, địa vị pháp lý chưa vững chắc; một số tổ chức hội đoàn NVNONN gặp khó khăn trong việc kiện toàn bộ máy tổ chức, kinh phí hoạt động, việc ban hành và triển khai thực hiện một số cơ chế chính sách vẫn còn bất cập…

Thứ trưởng nhận định trong 5 năm tới, cộng đồng NVNONN sẽ tiếp tục lớn mạnh về số lượng, mở rộng hơn về địa bàn và có nhiều sự thay đổi. Vì vậy, các giải pháp, nhiệm vụ được đề xuất là tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức vận động cộng đồng NVNONN, trong đó tập trung vào thế hệ trẻ; tiếp tục quán triệt sâu rộng, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả hơn nữa chủ trương đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước ta; tăng cường các biện pháp mang tính căn cơ, lâu dài nhằm hỗ trợ NVNONN; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến NVNONN; đẩy mạnh việc phát huy nguồn lực của NVNONN; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức dạy và học tiếng Việt, tăng cường hỗ trợ NVNONN giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Công tác vận động NVNONN luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước quan tâm xuyên suốt và là nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của Đảng. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, công tác đối với NVNONN đã đạt được nhiều kết quả cụ thể. Nhận thức và hành động của các cấp ủy, hệ thống chính trị đối với công tác vận động NVNONN có chuyển biến tích cực hơn. Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về công tác NVNONN trong tình hình mới được quan tâm. Công tác hỗ trợ cộng đồng NVNONN ổn định cuộc sống, hội nhập vào nước sở tại, bảo vệ quyền lợi chính đáng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, gắn bó với quê hương, đất nước tiếp tục được quan tâm…

 
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại Hội nghị 


Chủ trương đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả các phương thức vận động, các hình thức tập hợp đoàn kết NVNONN, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, khuyến khích những hoạt động hướng về Tổ quốc được các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai tích cực với nhiều sáng kiến thu hút, quy tụ sự quan tâm của đông đảo cộng đồng NVNONN. Các tổ chức hội, đoàn NVNONN tiếp tục được củng cố, mở rộng, tăng cường hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đóng vai trò quan trọng trong đoàn kết cộng đồng, giữ gìn và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước sở tại.

Hiện có khoảng 500 hội, đoàn NVNONN gắn bó với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm các hội, đoàn như hội sinh viên, hội đồng hương, hội theo đối tượng, sở thích và nghề nghiệp… nhiều hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, chú trọng giáo dục lớp trẻ; một số hiệp hội doanh nghiệp của NVNONN mở rộng liên kết trong khu vực và toàn cầu; hàng trăm cơ sở tôn giáo được thành lập, gắn với văn hóa dân tộc, giải quyết một phần nhu cầu tín ngưỡng của NVNONN.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác vận động NVNONN, tăng hiệu quả thực chất của công tác vận động NVNONN, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm của công tác vận động NVNONN trong Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng trong cộng đồng NVNONN; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung bổ sung chính sách, pháp luật đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của NVNONN, cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thu hút kiều bào gắn bó với quê hương, đất nước; thể chế hóa các quan điểm của Đảng liên quan đến NVNONN; đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động NVNONN, tăng cường đoàn kết, chia sẻ, tương thân tương ái trong cộng đồng, tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước; chú trọng đến thế hệ trẻ…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các đại biểu đại diện bà con kiều bào ta ở nước ngoài và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến toàn thể Hội nghị.

 
Đồng chí Phạm Bình Minh phát biểu tại Hội nghị 


Đồng chí Phạm Bình Minh khẳng định, sự phát triển của cộng đồng NVNONN và những đóng góp quan trọng của kiều bào ta đối với đất nước đã chứng minh tính đúng đắn của những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác về NVNONN, trong đó có Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong 5 năm qua, nhìn chung, việc quán triệt và triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW đã được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ. Chủ trương “NVNONN là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” đã thực sự đi vào cuộc sống. Công tác về NVNONN tiếp tục là một trụ cột trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, trong những năm tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục phức tạp và tác động nhiều mặt tới môi trường an ninh và phát triển của đất nước. Công tác về NVNONN sẽ cần có sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu sắc hơn. Vì vậy, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị, tại Hội nghị này, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận sâu về quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng đối với công tác về NVNONN đã được thể hiện rõ trong Chỉ thị số 45-CT/TW và Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị; tập trung rà soát tổng thể và toàn diện các chính sách, biện pháp đối với công tác về NVNONN thời gian qua; tập trung đánh giá tiềm năng, thế mạnh của kiều bào ta ở nước ngoài trong điều kiện mới, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thu hút các nguồn lực của NVNONN; tăng cường phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, địa phương, giữa các cơ quan trong và ngoài nước để khắc phục những tồn tại, hạn chế; bảo đảm sự phối hợp giữa các cơ quan ngày càng chặt chẽ, kịp thời và hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng tin tưởng Hội nghị sẽ phát huy trí tuệ, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra được nhiều kiến nghị về chủ trương, chính sách lớn và cũng như những biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh một cách toàn diện công tác về NVNONN.

Tại hội nghị, Bộ ngoại giao đã tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam và đoàn kết, Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích đóng góp xây dựng ngành ngoại giao Việt Nam; trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối với NVNONN giai đoạn 2016-2020.

 
 Đồng chí Phạm Bình Minh trao tặng Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam
và đoàn kết, Bằng khen cho các cá nhân


Trước đó, chiều 26/11, trong khuôn khổ Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW về công tác đối với NVNONN, Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã tổ chức Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 45 và phát triển đất nước trong tình hình mới có sự tham dự của hơn 100 kiều bào từ 19 quốc gia đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam/.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi