Thứ Ba, 25/6/2024
Hội nghị tư vấn triển khai Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Tham dự Hội nghị có ông Phùng Khánh Tài- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Đắc Lợi – Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào, ông Ngô Trịnh Hà- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các thành viên Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.


  Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Ngô Trịnh Hà trình bày nội dung quan trọng, điểm mới
của Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trịThông tin về các nội dung cơ bản của Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới (Kết luận 12), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Ngô Trịnh Hà cho biết, Kết luận 12 khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng NVNONN có quan hệ gắn bó máu thịt với cội nguồn dân tộc và là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức mạnh toàn dân, bao gồm cả trí lực và vật lực của đồng bào ta ở nước ngoài, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc... Kết luận nhằm thúc đẩy thực hiện công tác NVNONN toàn diện và mạnh mẽ hơn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị. Đồng thời, nội dung Kết luận cũng đề cập đến các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào ở nước ngoài, nhất là ở những địa bàn khó khăn; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Ông Ngô Trịnh Hà cũng thông tin, trước yêu cầu và kỳ vọng cao hơn, hướng tới các biện pháp bài bản, dài hạn trong việc chăm lo, hỗ trợ cộng đồng NVNONN trong giai đoạn mới, Bộ Chính trị tiếp tục chú trọng và lần đầu tiên đưa nội dung “triển khai các biện pháp tổng thể” vào Kết luận 12 nhằm tạo ra hiệu quả đồng bộ và toàn diện hơn. Mục tiêu đặt ra là giúp bà con kiều bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại; đồng thời tăng cường hơn nữa việc dạy và học tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Kết luận 12 cũng tập trung vào việc khuyến khích và tạo điều kiện để kiều bào đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin đối ngoại.

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào đã đề xuất những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, khẳng định vai trò của MTTQ Việt Nam trong triển khai Kết luận 12. Những giải pháp cụ thể cũng được các thành viên Hội đồng đưa ra nhằm góp phần đáp ứng tốt hơn nữa tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con kiều bào; phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, khơi dậy sức mạnh cả về trí lực và vật lực của đồng bào ta ở nước ngoài cùng đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của các thành viên Hội đồng đóng góp vào những nội dung triển khai Kết luận số 12 để từ đó đáp ứng được mong muốn, nguyện vọng của cộng đồng NVNONN trong giai đoạn hiện nay.

Ông Phùng Khánh Tài khẳng định, trên tinh thần Kết luận 12, thời gian tới, MTTQ Việt Nam sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động theo hướng thực chất, để công tác về NVNONN mang lại hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam cũng sẽ hoàn thiện cơ chế phối hợp với các cơ quan liên quan để có thêm nhiều kênh thông tin hỗ trợ bà con kiều bào, từ đó khơi dậy hơn nữa niềm tự hào, tự tôn dân tộc, duy trì quan hệ gắn bó với quê hương, đất nước, tạo điều kiện để bà con có những đóng góp hiệu quả, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Phùng Khánh Tài mong muốn, mỗi thành viên của Hội đồng từ những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn tiếp tục có những đóng góp thiết thực, hiệu quả để lắng nghe và truyền tải tâm tư, nguyện vọng của bà con; đồng thời tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có những kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để hoàn thiện hơn nữa những chính sách đối với NVNONN.

“Mặt trận phải nói lên tiếng nói của kiều bào và mỗi thành viên của Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào chính là cầu nối để hiện thực hóa mục tiêu đó”, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài kỳ vọng.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào Trần Đắc Lợi cho biết, trong thời gian tới, Hội đồng sẽ tham mưu cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xây dựng chương trình hành động để triển khai Kết luận số 12. Trên cơ sở bám sát các nội dung của Kết luận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện; triển khai các hoạt động, phong trào và giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện phù hợp với điều lệ, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã trao Quyết định bổ sung thành viên cho Hội đồng Tư vấn Đối ngoại và Kiều bào.

(quehuongonline.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất