Chủ Nhật, 14/4/2024
Đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới người Việt Nam ở nước ngoài

Hội nghị có sự tham dự của gần 100 đại biểu, với sự tham dự của đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao; đại diện Lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II; Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy; các sở, ban, ngành Thành phố; đại diện Đại sứ quán Việt Nam, Tổng Lãnh sự Việt Nam, các Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; cán bộ giảng viên, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II...

Hội nghị nhằm tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NVNONN; các văn bản chỉ đạo về công tác NVNONN, Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ và Thông tri số 12/TT-TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh đến các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức cùng các cán bộ, công chức đang công tác trong lĩnh vực này. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với NVNONN, cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung công tác đối với NVNONN trong tình hình mới.


 Ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao báo cáo viên Hội nghị, báo cáo về một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 169/NQ-CP


Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II cho biết: Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng NVNONN là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Mặc dù sống xa quê hương, nhưng cộng đồng NVNONN vẫn luôn có tình cảm sâu nặng, gắn bó với quê hương và mong muốn đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Vừa qua, cộng đồng đã có nhiều hành động cụ thể và đóng góp thiết thực cho đất nước. Nhiều bà con quyết định trở về sinh sống và làm việc tại quê hương, tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giảng dạy, từ thiện xã hội…

Tại hội nghị, ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về NVNONN, Bộ Ngoại giao đã báo cáo về một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN giai đoạn 2021 - 2026. Theo ông Linh, bên cạnh việc bám sát Nghị quyết 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 169/NQ-CP đã bám sát, đặc biệt là, cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng XIII về việc “triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn” công tác NVNONN. Ngoài ra, Nghị quyết 169/NQ-CP đã cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị tại Kết luận 12-KL/TW về việc thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho đồng bào NVNONN. Cụ thể, các giải pháp hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở sở tại không chỉ giúp bà con nâng cao địa vị pháp lý, mà còn giúp nâng cao năng lực hội nhập vào xã hội sở tại. Đặc biệt, Nghị quyết chú trọng các biện pháp tổng thể nhằm hỗ trợ bà con, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Công tác NVNONN phải được đặt trong dòng lịch sử của dân tộc, và sự phát triển của đất nước. Theo đó, Kết luận 12-KL/TW và Nghi quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ cần đặt trong Chiến lược 10 năm phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2030 của đất nước nói chung và của TP. Hồ Chí Minh nói riêng nhằm một số mục tiêu như sau: (i) Tăng cường nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của công tác NVNONN trong lịch sử dân tộc và sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có TP. Hồ Chí Minh; (ii) Xác định được những biện pháp, giải pháp hiệu quả và phù hợp để thúc đẩy triển khai công tác NVNONN gắn liền với xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của Thành phố nói riêng trong thời gian tới; (iii) Đối với Thành phố, công tác NVNONN càng có tầm quan trọng đặc biệt trong phát huy sức mạnh Đại đoàn kết, thu hút nguồn lực NVNONN phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, Thành ủy, UBND và các cơ quan chức năng liên quan của Thành phố đã luôn quan tâm coi trọng công tác NVNONN, thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao trong việc phổ biến quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác NVNONN tại thành phố. Đây là những điều kiện thuận lợi khẳng định lợi thế công tác NVNONN của Thành phố và thêm tin tưởng vào thành công phát triển kinh tế xã hội của Thành phố trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng triển khai, quán triệt Thông tri số 12/TT-TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 12-KL/TW ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác triển khai Nghị quyết 35-NQ/TW về “Tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" và kinh nghiệm sinh hoạt, thông tin, tuyên truyền của tổ chức cơ sở Đảng ở nước ngoài.

Sau khi nghe các báo cáo viên báo cáo, bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh cũng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu, đưa vào chương trình công tác của đơn vị, tiếp tục tham mưu, đề xuất lãnh đạo Thành phố nhiều hoạt động ý nghĩa, chất lượng và thiết thực hơn nữa đến người Việt Nam ở nước ngoài, đúng theo tinh thần, tôn chỉ của Nghị quyết 36, Chỉ thị 45, Kết luận 12 của Bộ Chính trị và gần đây nhất là Thông tri 12 của Thành ủy: “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam”.

(quehuongonline.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất