Thứ Năm, 6/10/2022
Khen thưởng những sáng kiến trong phòng, chống dịch Covid-19
Sáng kiến bàn ăn có vách ngăn của CĐCS Công ty TNHH CDL Precision Technology Việt Nam (KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc).

Nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ và ghi nhận những thành tích, đóng góp và nỗ lực của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ra văn bản đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả cao nhất.

Tổng Liên đoàn chỉ đạo công đoàn các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương là tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch để khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng, không đợi đến hết dịch mới thực hiện khen thưởng.

Đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, phạm vi ảnh hưởng lớn, xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Đặc biệt quan tâm khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; các tập thể, cá nhân địa bàn có diễn biến dịch bệnh phức tạp; có đông CNVCLĐ.

Thời gian, thủ tục, hồ sơ, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu thực hiện thủ tục hồ sơ đơn giản, các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đề xuất bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện trình các cấp khen thưởng. Tổ chức tôn vinh trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, tuyên truyền tạo sự lan toả và bảo đảm yêu cầu của công tác phòng, chống dịch.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp nhận đề nghị khen thưởng bắt đầu từ ngày 10/4.

(nhandan.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất