Thứ Bảy, 13/4/2024
Mặt trận phối hợp với ngành y tế giám sát việc phòng, chống dịch nCoV
 
Quang cảnh Hội nghị 


Tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận trong năm 2020 với Mặt trận 63 tỉnh, thành phố ngày 10/2 có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài cùng 2.271 đại biểu là cán bộ Mặt trận các cấp tại 63 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã quán triệt Quy định 212-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Công văn số 77-CV/TW ngày 21/01/2020 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng và trình bày chuyên đề “Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020), đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị Mặt trận các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động ý nghĩa này, từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam; tuyên truyền, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Để triển khai hiệu quả chuyên đề này, đồng chí Hầu A Lềnh nêu ra 7 giải pháp cụ thể, trong đó yêu cầu Mặt trận các cấp cần quan tâm kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo, thông tin, tuyên truyền của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ thực hiện nhiệm vụ thu thập tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của nhân dân; Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phối hợp với các cơ quan báo chí của Trung ương, các địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự... kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam trong các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc....

“Mặt trận các cấp cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền sao cho phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn và vận dụng CNTT vào triển khai nhiệm vụ để các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân kịp thời nhất. Chỉ khi nhân dân đồng thuận ủng hộ thì hoạt động của Mặt trận mới tạo được sức lan tỏa”, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được các vị trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam quán triệt các chuyên đề về “Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước trong giai đoạn hiện nay”; chuyên đề: “Thực hiện dân chủ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh”; chuyên đề: “Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” và chuyên đề: “Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Từ nội dung các chuyên đề được quán triệt, đại biểu tham dự từ các điểm cầu đã tập trung thảo luận về những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong triển khai nhiệm vụ năm 2020, từ đó đề xuất những biện pháp đổi mới về nội dung, hình thức, những mô hình mới, cách làm hay, đây là cơ sở quan trọng để Mặt trận các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Giám sát, phản biện “trúng” vào những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung lo chống dịch, góp phần cùng Chính phủ và ngành y tế kiểm soát dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Đến thời điểm này, Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong phòng dịch nCoV.

Khẳng định năm 2020 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn, do đó công tác Mặt trận cũng đòi hỏi phải có nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, trước mắt toàn hệ thống cần tiếp tục chung tay, chung sức cùng với Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan kiểm soát dịch nCoV, hạn chế thấp nhất hiện tượng lây nhiễm trên địa bàn.

“Trước những ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, MTTQ các cấp cần phối hợp với ngành y tế vào cuộc giám sát việc triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 79-CT/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV tại mỗi địa phương” – đồng chí Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Để thực hiện hiệu quả các chuyên đề được quán triệt tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các địa phương nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX để hoạt động của Mặt trận phải gắn với những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2020 nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam.

Đặc biệt, theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết phải là điểm nhấn để tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó huy động sức mạnh của nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước trong năm 2020.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Mặt trận các cấp cần tiếp tục đổi mới hoạt động để tạo điểm nhấn trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Bên cạnh đó cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm sát với thực tế, trúng vào những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

“MTTQ các cấp phải chủ động, kịp thời nắm chắc tình hình nhân dân không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước những sự việc phức tạp, kéo dài diễn ra trên địa bàn; tiếp tục đổi mới việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân theo hướng khách quan, trung thực, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”, đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Một trong những yêu cầu được đồng chí Trần Thanh Mẫn đặt ra đó là MTTQ các cấp phải tham gia vào quá trình chuẩn bị văn kiện và kiện toàn bộ máy nhân sự trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

"Việc phát huy sức mạnh của hơn 100 ngàn khu dân cư trên cả nước là trách nhiệm của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương. Mặt trận các cấp phải “thuộc bài và làm đúng vai” trong thực hiện những nhiệm vụ then chốt trong năm 2020. Mỗi cán bộ Mặt trận cần giữ vững kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết làm để công tác Mặt trận đạt kết quả cao nhất", đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

(daidoanket.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất