Thứ Ba, 3/10/2023
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phát động phong trào thi đua đặc biệt về phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
 
Quang cảnh buổi lễ tại điểm cầu Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. 

 

Dự và chỉ đạo buổi lễ tại điểm cầu Sở chỉ huy BQP có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng BQP; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BQP; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Tổng Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP.

Dự buổi lễ ở 220 điểm cầu trong toàn quân có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, chỉ huy, đại biểu cơ quan chính trị, tổ chức quần chúng, cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị.

Thay mặt QUTƯ, BQP, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BQP, phát động phong trào thi đua, Đại tướng Lương Cường nêu rõ: Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, BQP; cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, vừa tích cực, chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do dịch bệnh gây ra, không để dịch bệnh lây lan trong cơ quan, đơn vị; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh tại nhiều nơi có ổ dịch lớn, nhiều tâm dịch được kiểm soát, giúp nhân dân trở lại cuộc sống bình thường… Sự cống hiến, đức hy sinh của cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ trong phòng, chống dịch và chiến thắng đại dịch đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, bộ đội của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân. Ghi nhận thành tích, chiến công của các lực lượng tham gia chống dịch, BQP đã khen thưởng và đề nghị Nhà nước khen thưởng đối với hơn 1.300 tập thể, cá nhân; các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã khen thưởng hơn 10.000 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu.

Thay mặt QUTƯ, BQP, Đại tướng Lương Cường nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ, đặc biệt là lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng, chống dịch thời gian qua.

Nhằm tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, QUTƯ, BQP phát động Phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phong trào thi đua tập trung vào tiếp tục quán triệt sâu sắc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, QUTƯ, BQP, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; trọng tâm là quán triệt sâu sắc lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch... Làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn thấu triệt sâu sắc tinh thần "chống dịch như chống giặc", "càng khó khăn thì càng phải ra sức thi đua", "đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa", nêu cao trách nhiệm vì dân, vì nước, ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, coi đó là nhiệm vụ chiến đấu của quân đội trong thời bình. Tuyệt đối chống biểu hiện chủ quan, thỏa mãn dừng lại hoặc bi quan trong công tác phòng, chống dịch. 

Toàn quân tập trung thi đua, thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng, chủ động, tích cực, đi đầu trong tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tiếp tục sâu sát bám nắm tình hình cơ sở và diễn biến của dịch, nhất là các địa bàn trọng điểm để kịp thời tham mưu với QUTƯ, BQP, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ ở khu vực phía Nam, lãnh đạo, chỉ huy và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp chỉ đạo hiệu quả công tác phòng, chống dịch. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương duy trì chặt chẽ hoạt  động của các tổ, chốt trên tuyến biên giới, biển, kiên quyết ngăn chặn xâm nhập trái phép. Tổ chức tốt các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, tích cực tham gia xét nghiệm và tiêm phòng vaccine cho nhân dân, điều trị bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nặng tại các bệnh viện trong và ngoài quân đội... Tăng cường các hoạt động phối hợp, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết khó khăn, giúp thu hoạch và tiêu thụ nông sản, hoa màu, cung cấp hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chuẩn bị phương án phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn để kịp thời ứng phó, xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, BQP và địa phương. Chấp hành, thực hiện nghiêm các biện pháp "5K + vaccine", thực hiện khai báo y tế, xét nghiệm, giãn cách xã hội, cách ly, khoanh vùng, dập dịch trên từng khu vực, địa bàn; kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống; chăm lo bảo đảm tốt sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, phòng ngừa và không để dịch xâm nhập vào đơn vị. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình hay, hiệu quả, các điển hình tiên tiến, gương dũng cảm, người tốt, việc tốt trong phòng, chống đại dịch Covid-19, tiếp tục làm lan tỏa ngày càng sâu rộng phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Cùng với thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, chủ động rà soát, chuẩn bị tốt kế hoạch, phương án, lực lượng, trang bị phương tiện để sẵn sàng đối phó với tình hình thiên tai, mưa bão, lũ lụt trong những tháng tới. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính, các hoạt động về công nghiệp quốc phòng, sản xuất kinh doanh, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu", chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội… với quyết tâm năm sau phải tốt hơn năm trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, ngày hôm sau phải tốt hơn ngày hôm trước.

(qdnd.vn)

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác