Thứ Năm, 25/4/2024
 • Bến Tre: Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở để huy động sức dân

  Ngày 5/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre ban hành Chương trình công tác dân vận (CTDV) năm 2024, với chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở”, với quan điểm: thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở (viết tắt DCCS) sẽ tác động đến các khâu, nhiệm vụ khác của CTDV, tạo sự đồng thuận, tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, triển khai các công trình, dự án trọng điểm… và năm 2024 cũng là năm tập trung triển khai, cụ thể hóa thi hành Luật Thực hiện DCCS.

 • Huyện Sông Mã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La quan tâm, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 • Cát Tiên: Tạo đồng thuận lòng dân từ việc phát huy dân chủ

  Chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã được các cấp chính quyền trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện công khai, minh bạch, kịp thời đến người dân. Từ đó tạo được sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ và tăng thêm niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền các cấp.

 • Huyện Đại Từ: Khi dân chủ ở cơ sở được phát huy

  Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên được triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả khả quan. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được tôn trọng và thực hiện nghiêm, góp phần quan trọng hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Hà Nam: Tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024

  Sáng 27/3, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức hội nghị tập huấn về thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024.

 • Đắk Nông: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở để tăng cường đoàn kết nội bộ

  Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tạo không khí cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ.

 • Hà Nội: Tăng cường quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ

  Thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở Thành phố và cấp huyện trên địa bàn TP. Hà Nội đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện dân chủ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

 • Lâm Bình khơi dậy sức Dân

  Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân được bàn bạc, đóng góp ý kiến triển khai các dự án, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đã huy động được sức dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo diện mạo mới cho quê hương.

 • Bình Thuận: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ là động lực phát triển kinh tế - xã hội

  Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân… Qua đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh.

 • Đồng Nai: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

  Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Đồng Nai đã nghiêm túc thực hiện bài học “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm” - tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; mọi chủ trương, chính sách khi được ban hành và thực hiện đều vì lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Qua đó đã phát huy sức mạnh nhân dân thực hiện hiệu quả nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh.

 • Thái Bình: Khơi nguồn sức mạnh từ phát huy dân chủ

  Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở thời gian qua được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó đặc biệt chú trọng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây không chỉ là mục tiêu mà còn là động lực khơi dậy sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 • Bắc Ninh: Tạo đồng thuận từ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Bắc Ninh luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Qua đó, khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

 • Sốp Cộp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, cấp ủy, chính quyền huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nghiêm túc, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

 • Đồng Nai: Tạo đồng thuận nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

  Thời gian qua, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, qua đó để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị.

 • Quy chế dân chủ - Chìa khóa tạo đồng thuận ở Tuyên Quang

  Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh Tuyên Quang luôn chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là công khai, minh bạch các nội dung theo quy định của pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, chương trình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xem nhiều nhất