Thứ Bảy, 30/9/2023
 • Thị xã Long Mỹ: Phát huy dân chủ để tạo sự đồng thuận trong dân

  Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang luôn quan tâm thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Qua đó, tạo sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tạo đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Trị hiện nay

  Dân chủ và thực hành dân chủ là chủ trương lớn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và chỉ đạo thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, thực hành dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm trong giai đoạn hiện nay.

 • Quảng Ninh: Quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu

  Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập ở Quảng Ninh luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ chính trị cụ thể. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần nâng cao đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân.

 • Tạo đồng thuận trong nhân dân huyện Tuần Giáo

  Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Từ đó, đã tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong việc chung tay thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 • Vĩnh Lợi: Dân vận khéo gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

  Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đẩy mạnh xây dựng các mô hình Dân vận khéo gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tạo sự đồng thuận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong thực hiện các phong trào của địa phương, nhất là chương trình xây dựng xã nông thôn mới.

 • Phát huy Quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Như Xuân

  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn”. Thấm nhuần lời dạy của Người, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã phát huy tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, từ đó tạo sự đồng thuận trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

 • Vĩnh Phúc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao

  Sáng 16/8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 • Huyện Yên Thủy thực hiện Quy chế dân chủ đi vào nền nếp

  Hiện nay, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) trên địa bàn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã đi vào nền nếp. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn quan tâm triển khai, thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

 • Triệu Sơn thực hiện tốt Quy chế dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân

  Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Qua đó, đã khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

 • Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình

  Sáng ngày 11/8, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

 • Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc Thành ủy Hải Phòng

  Sáng 9/8, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở làm Trưởng Đoàn làm việc với Thành ủy Hải Phòng về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

 • Quy chế dân chủ - “Chìa khóa” trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Cẩm Thủy

  Để tạo bước phát triển toàn diện về diện mạo nông thôn, cuối năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cẩm Thủy (tỉnh Thanh Hóa) đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/HU về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2025”. Cùng với việc đưa nhanh nghị quyết đi vào cuộc sống, huyện Cẩm Thủy xác định, phát huy và thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở chính là “chìa khóa” để khơi dậy sức dân trong quá trình xây dựng NTM.

 • Dân vận khéo gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở huyện biên giới Tân Hưng

  Với phương châm “Gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”, phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) gắn với thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) tại huyện biên giới Tân Hưng (tỉnh Long An) huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân.

 • Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Hà Nội: Tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ

  Trong 6 tháng đầu năm 2023, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn Hà Nội đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân… Qua đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố.

 • Động lực từ thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang

  Những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Giang đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Các đơn vị quan tâm tổ chức đối thoại để lắng nghe ý kiến, giải quyết kịp thời, bảo đảm quyền lợi chính đáng của bộ đội.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10