Thứ Hai, 1/6/2020
Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chủ trì làm việc có đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Cùng dự có các đồng chí: Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đại biểu sở, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh.

 
Quang cảnh Hội nghị


Tại buổi làm việc
, đồng chí Phan Cao Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thông tin về kết quả thực hiện QCDC tỉnh Hà Tĩnh. Những năm qua, Hà Tĩnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp lệnh của Quốc hội và các nghị định của Chính phủ về QCDC. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ trong Đảng, trong xã hội được nâng lên, dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng phát huy hiệu quả. Phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được đảm bảo và phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức giám sát 468 chuyên đề, 820 cuộc phản biện các văn bản quy phạm pháp luật; có nhiều cuộc phản biện về các cơ chế chính sách của tỉnh có liên quan trực tiếp đến lợi ích của nhân dân. Giai đoạn 2016 - 2018, các xã, phường, thị trấn đã tiếp hơn 10,5 nghìn lượt công dân; tiếp nhận hơn 2 nghìn đơn thư các loại. Riêng đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đổi mới về hình thức, phương pháp tiếp dân theo định kỳ, trên cơ sở lồng ghép, kết hợp tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh theo hình thức “3 trong 1”.

Ngoài ra, thực hiện QCDC cơ sở tại nơi làm việc, các doanh nghiệp khu vực nhà nước đã thực hiện khá tốt. Thông qua đó phát huy được quyền làm chủ, khả năng sáng tạo của người lao động, hạn chế tranh chấp lao động; tạo không khí dân chủ cởi mở, ổn định phát triển sản xuất. Một số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn đã xây dựng được một số quy định, quy chế cơ bản.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu cho rằng, việc thực hiện QCDC cơ sở trong doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn; việc chấp hành chính sách pháp luật về lao động còn hạn chế; trong các cơ sở GD&ĐT có lúc có nơi còn xảy ra sai sót; một số đơn vị, địa phương giải quyết các vụ việc tồn đọng chậm...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, thực hiện QCDC cơ sở là nội lực vô cùng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và vun đắp lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Hà Tĩnh xác định bài học sâu sắc nhất trong thực hiện QCDC đó là phải nhận thức được sức mạnh của nhân dân và biết khơi sức dân để phát huy đoàn kết. Dân chủ càng mở rộng, tập trung càng cao, bởi vậy muốn tập trung phải thực hiện dân chủ. Thừa nhận việc thực hiện QCDC cơ sở ở các doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra giải pháp cần tập trung đó là tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tổ chức công đoàn trong các cơ quan, doanh nghiệp; tuyên truyền nâng cao ý thức xây dựng và thực hiện QCDC của các chủ doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động. Đồng chí Lê Đình Sơn nhấn mạnh thời gian tới: “Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện QCDC bằng hệ thống pháp luật, đồng thời, dân chủ phải gắn với kỷ cương, dân trí” .

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá: Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương, đồng thời ban hành hệ thống văn bản các quy định, quy chế thực hiện dân chủ cơ sở khá đồng bộ; Ban chỉ đạo QCDC các cấp đã có kế hoạch, chương trình, đi vào nề nếp, hiệu quả. Đồng thời, đồng chí Hà Ngọc Anh bày tỏ ấn tượng với kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới, tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương những năm gần đây. Đó chính là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết của tỉnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân; hiệu quả từ việc khơi dậy sức dân, phát huy QCDC cơ sở. Đồng chí Hà Ngọc Anh đề nghị tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ngành về vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện QCDC cơ sở; trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, nội dung phù hợp. Ban chỉ đạo các cấp cần tiếp tục nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt năm “dân vận chính quyền”; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tham gia giám sát, phản biện xã hội và các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện dân chủ cơ sở.

 
Đồng chí Hà Ngọc Anh và đoàn công tác kiểm tra việc thực hiện QCDC tại xã Nam Hương 


Trước đó, Đoàn Công tác đã đến thăm và làm việc về QCDC ở xã Nam Hương, huyện Thạch Hà; Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Viễn thông Hà Tĩnh.

Tin và ảnh: Chu Hoài

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi