Thứ Bảy, 2/3/2024
Hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm về thực hiện QCDC ở cơ sở Cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC (gọi tắt là Ban chỉ đạo Trung ương) chủ trì Hội nghị.

Tham gia chủ trì có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương; Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương.

Dự Hội nghị còn có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương và đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.


Đồng chí Hà Ngọc Anh  trình bày báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra và trao đổi kinh nghiệm
về thực hiện QCDC ở cơ sở cụm các tỉnh Bắc Trung Bộ


Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương cho biết: Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội 6 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện QCDC, trọng tâm là Kết luận số 120 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC”; Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04 về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 60, nay là Nghị định số 149 quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDC tại nơi làm việc.

Tất cả 6 tỉnh trong cụm đã ban hành khá kịp thời, đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền đã gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội khác nhằm phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Một số tỉnh có cách làm linh hoạt, sáng tạo, như: Nghệ An, năm 2019 đã tổ chức 2 cuộc tiếp xúc, đối thoại lớn nhất trên địa bàn tỉnh, giữa Thường trực Tỉnh ủy và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị, trấn với hơn 1.034 đại biểu; giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan nhà nước cấp tỉnh với hơn 800 đại biểu. Tỉnh Thanh Hóa, từ 2016 đến nay, UBND các cấp đã tổ chức được 750 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp. Tỉnh Hà Tĩnh lồng ghép, kết hợp tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, UBND, HĐND tỉnh thành một cuộc (3 trong 1), được tiến hành trong một ngày... Thông qua đó, góp phần xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất và bức xúc từ cơ sở, từng bước củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn cũng được các địa phương trong Cụm triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát huy hiệu quả tích cực ở cộng đồng dân cư trên nhiều mặt của đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Kết quả rõ nét nhất trong thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn là việc tổ chức công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện công tác khắc phục sự cố môi trường biển, đặc biệt trong công tác kiểm đếm, đền bù thiệt hại cho người dân ở các địa phương bị ảnh hưởng. Ngoài ra, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện… đã tạo động lực to lớn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh các tỉnh trong Cụm. 

Việc triển khai và thực hiện “Năm dân vận chính quyền” được các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục quan tâm, đã đề ra nhiều giải pháp tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Việc thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; phát huy dân chủ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các địa phương trong Cụm, báo cáo đánh giá cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại, nguyên nhân của hạn chế và đề xuất giải pháp cần khắc phục trong thời gian tới.


Đồng chí Trịnh Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm gần đây. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, cùng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 -2018 tăng trưởng bình quân đạt 11%; 9 tháng năm 2019 đạt 20,25%, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay và cao nhất trong các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Đạt được kết quả đó có sự đóng góp tích cực của việc thực hiện tốt QCDC. “Tỉnh Thanh Hóa hết sức quan tâm đến QCDC, xác định nếu không làm tốt QCDC thì sẽ không tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện, QCDC luôn được phát huy, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh tại địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước để Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững”.


 Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh trong Cụm đã trao đổi những cách làm hiệu quả, kinh nghiệm quý được đúc rút qua thực tiễn giải quyết vụ việc phức tạp, điểm nóng tại địa bàn cơ sở, lĩnh vực phụ trách. Trong đó nêu lên những mô hình hay, cách làm mới, một số bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện QCDC như: Phải đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện QCDC; phát huy đầy đủ dân chủ trong Đảng làm cơ sở để mở rộng và phát huy dân chủ trên các lĩnh vực. Phát huy dân chủ phải luôn gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; xử lý nghiêm minh và kịp thời những vụ việc tiêu cực, những biểu hiện mất dân chủ, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh triển khai các nội dung của “Năm Dân vận của chính quyền”, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường đánh giá sự hài lòng của người dân…


Đồng chí Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thực hiện QCDC của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Phó Thủ tướng cho rằng, thước đo lớn nhất trong thực hiện QCDC đó là sự phát triển kinh tế - xã hội. Về cơ bản, thời gian qua, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính quyền về công tác dân vận ngày càng rõ hơn; dân chủ mở rộng hơn, đã tạo sự thúc đẩy cả bộ máy vào cuộc. Pháp luật ngày càng hoàn thiện hơn với tinh thần là vì lợi ích của nhân dân... Hiện nay, trình độ dân trí ngày càng cao, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, chính vì vậy, việc triển khai thực hiện cần phải thực thi theo đúng quy định, luật pháp của Nhà nước trên tinh thần vì nhân dân phục vụ. Cùng với đó, cần phải thực hiện tốt việc minh bạch hóa, công khai hóa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Quan tâm đến việc thực hiện QCDC tại các xã, phường, các đơn vị sự nghiệp, nhất là trường học, cơ sở y tế…


Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện QCDC của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Đồng chí nhấn mạnh: Trong những qua, việc thực hiện QCDC của 6 tỉnh Bắc Trung bộ đã tạo bước chuyển trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Quá trình thực hiện QCDC ở cơ sở đã có những tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc phát huy vai trò làm chủ của người dân; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị. Việc thực hiện QCDC đã đi vào nền nếp và chuyển biến tích cực hơn.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị: Cụm Bắc Trung Bộ cần tiếp tục quan tâm đến quan hệ giữa Đảng với nhân dân, chính quyền với nhân dân, mở rộng hơn là cả hệ thống chính trị trong đó đề cao vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. “Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị 6 tỉnh Bắc Trung Bộ cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện QCDC, gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; quan tâm đến lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện QCDC, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị 6 tỉnh Bắc Trung Bộ cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết đến người dân sát thực tiễn cuộc sống; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện QCDC. Thực hiện đầy đủ, sâu sắc hơn các quy chế, quy định đã có về các loại hình thực hiện QCDC. Gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Quan tâm đến lợi ích hợp pháp, chính đáng; giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ để thật sự phát huy QCDC, để người dân hiểu đầy đủ, có sự đồng thuận với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC. Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở, chú trọng kiểm tra, giám sát ở những ngành, lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp… Cần tăng cường nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.

Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC đã ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở các tỉnh, đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan cho phù hợp với tình hình mới./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất