Chủ Nhật, 26/3/2023
Đồng Nai: Tạo đồng thuận nhờ thực hiện tốt Quy chế dân chủ
 
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân ở xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) 


Nhận thức rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, quá trình triển khai chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đạt một số kết quả tốt.

* Phát huy tinh thần trách nhiệm của nhân dân

Đồng chí Đỗ Văn Phớn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP.Hồ Chí Minh nhận xét, trong những năm qua, Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, nổi bật là đi đầu cả nước về việc xây dựng nông thôn mới. Một trong những yếu tố để Đồng Nai đạt được những kết quả nổi bật đó là làm tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Ở đâu có dân chủ thì ở đó không khí cởi mở. Ngược lại, dân chủ không được thực thi tốt thì mất đoàn kết. Thực hiện tốt quy chế dân chủ là một khâu quan trọng tạo sự đồng thuận trong từng cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư.

Xã Phú Lâm (huyện Tân Phú) có 95% dân số theo đạo Công giáo. Đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Xác định thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một nội dung quan trọng nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, góp phần tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quyết định đến việc thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị hằng năm của Đảng bộ xã, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở của xã luôn quán triệt, tuyên truyền đầy đủ các quy định của Đảng và Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ để người dân biết, tham gia ý kiến và giám sát.

Theo đó, thời gian qua, người dân ở xã Phú Lâm cơ bản đồng thuận với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Hiện nay ở xã không có trường hợp nào tảo hôn; các đám cưới đều được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương; trong các đám tang, rất ít trường hợp đốt vàng mã; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên thấp; trong xã không có tụ điểm mại dâm, mê tín dị đoan, bói toán...

Các công trình xây dựng trên địa bàn xã như: đường giao thông nông thôn, hạ thế điện, các công trình phúc lợi đều có sự giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã Phú Lâm còn được thông qua đại hội của các đoàn thể chính trị - xã hội; bầu cử trưởng, phó ấp đều công khai, dân chủ, khách quan, đúng và đủ quy trình theo hướng dẫn. Thực hiện niêm yết công khai 19 điều đảng viên không được làm; 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để nhân dân thực hiện quyền giám sát.

Hằng tuần vào thứ ba và thứ năm, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã tiếp dân để giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân. Bí thư và Chủ tịch UBND xã còn tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với nhân dân để nghe dân phản ảnh, từ đó chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Bổn, ở ấp Phương Lâm cho biết, những vấn đề của người dân được giải quyết, cán bộ, đảng viên gần dân, tôn trọng lắng nghe dân nên động viên được nhân dân tham gia tích cực các vấn đề của địa phương. Thành quả lớn nhất mà ấp Phương Lâm đạt được trong thời gian vừa qua là đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó dự kiến cuối năm nay Phương Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

* Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa

Theo Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường, thời gian qua, quy chế dân chủ cơ sở đã được thực thi ở tất cả các loại hình. Trong đó ở xã, phường, thị trấn đã triển khai đầy đủ các nội dung theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Các xã, phường, thị trấn đều tổ chức lấy ý kiến nhân dân về những nội dung như: chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, thành lập ban giám sát đầu tư cộng đồng, công tác quy hoạch sử dụng đất, áp giá hỗ trợ, đền bù, tái định cư, các chủ trương vay vốn phát triển sản xuất, các quy định về thủ tục hành chính, việc bình xét hộ nghèo, chế độ chính sách cho người có công...

Đối với các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, luôn kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh quy chế làm việc, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc. Quan tâm công tác tổ chức cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy... Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo cho đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh; giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Huỳnh Văn Hồng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, để nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương, của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Xác định dân chủ vừa là mục tiêu, đồng thời là động lực thúc đẩy mọi người tham gia đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, quê hương, đất nước.

Là một trong những  tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước, thu hút nhiều dự án đầu tư và lực lượng lao động đến làm việc, Đồng Nai đã quan tâm đặc biệt đến thực hiện quy chế dân chủ trong doanh nghiệp. Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn thực hiện quy chế dân chủ cho cán bộ Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp. Tổ chức tuyên truyền để người lao động hiểu, nhận thức và tích cực tham gia bàn bạc, góp ý các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ trở thành một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm.

Qua đó, doanh nghiệp đã ý thức hơn trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chú trọng đối thoại định kỳ tại nơi làm việc để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải đáp kịp thời kiến nghị của người lao động.

Ông Trần Ngọc Quang, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (TP.Biên Hòa) cho biết, Ban giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty luôn phối hợp tốt trong thực hiện quy chế dân chủ. Thời gian qua, công ty đã thực hiện nhiều việc như: tiếp và giải quyết các kiến nghị, đề xuất của công nhân; công khai quy chế tuyển dụng, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá cán bộ; công khai nội quy lao động; kế hoạch sản xuất kinh doanh; nội quy quy chế của doanh nghiệp... Điều này đã khơi dậy tinh thần làm chủ của công nhân lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần đoàn kết gắn bó cùng doanh nghiệp.

Chi bộ, Công đoàn và Ban giám đốc công ty còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu với công nhân theo định kỳ hằng tuần, hằng tháng. Thực hiện việc đặt các thùng thư góp ý tại các xưởng và các phòng để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các ý kiến của người lao động, từ đó hạn chế thấp nhất việc đình công, lãn công trong công ty. “Kể từ khi thực hiện quy chế dân chủ đến nay đã hạn chế rất nhiều việc công nhân khiếu nại, tố cáo, gửi đơn thư vượt cấp, tạo sự tin tưởng, đồng thuận, gắn bó giữa người sử dụng lao động và người lao động” - ông Trần Ngọc Quang nhấn mạnh.

(baodongnai.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất