Thứ Ba, 2/6/2020
Bắc Giang: Nâng cao nhận thức về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cho cán bộ làm công tác dân vận
Đồng chí Nguyễn Minh Thơ, Chánh Văn phòng Ban Dân vận T.Ư truyền đạt nội dung các chuyên đề

Tham gia lớp học là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; cán bộ phụ trách công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo ban dân vận các huyện ủy, thành ủy.

Tại đây, các học viên được truyền đạt 3 chuyên đề chính gồm: Những quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tại nơi làm việc; công tác theo dõi, nắm tình hình nhân dân nhất là vùng đồng bào có đạo; tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng, kinh nghiệm trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Từ đó, kịp thời nắm bắt vận dụng và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.

(baobacgiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi