Thứ Tư, 28/2/2024
Thị xã Ngã Bảy coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
 
Đoạn đường Nguyễn Trung Trực, khu vực 2, phường Lái Hiếu, được xây dựng
theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”
 

 

Theo đó, Thị ủy, UBND thị xã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện QCDC và công tác dân dận chính quyền. Từ đó, các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể thị xã và xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện QCDC cụ thể vào thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân và huy động được sức dân trong xây dựng và phát triển địa phương.

Thấy đoạn đường dài 1.200m trên tuyến Nguyễn Trung Trực, ở khu vực 2, xuống cấp vì xây dựng đã lâu, Đảng ủy, UBND phường Lái Hiếu đề ra kế hoạch xây dựng mới đoạn này trong năm nay theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Công việc đầu tiên mà phường thực hiện là tổ chức họp dân để tuyên truyền, quán triệt chủ trương trên và xin ý kiến về kinh phí thi công. Trong đó, nói rõ người dân có trách nhiệm hiến đất, làm nền hạ, còn Nhà nước sẽ đầu tư bê tông hóa mặt đường.

Hộ anh Nguyễn Trọng Hữu đi đầu trong thực hiện. Anh Hữu cho biết, chính quyền phường rất dân chủ khi tổ chức xin ý kiến người dân, khi người dân thống nhất cao mới triển khai thực hiện.

“Thấy quyền làm chủ của mình được tôn trọng nên người dân sẵn sàng đóng góp kinh phí làm đường. Riêng gia đình tôi đóng góp gần 2 triệu đồng. Chẳng mấy chốc việc xây dựng đã hoàn thành, người dân vui mừng vì không còn gặp khó khi đi lại”, anh Hữu chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lái Hiếu, cho biết, không chỉ đoạn đường ở khu vực 2 mà các công trình lớn, nhỏ liên quan trực tiếp người dân đều được phường tổ chức xin ý kiến.

“Phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thực hiện trong mọi hoạt động lớn nhỏ của phường. Để thực hiện tốt QCDC, phường còn thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, cũng như thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định. Qua đó, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề mà người dân còn gặp khó. Quan trọng hơn là qua công tác này giúp phường đề ra chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm đúng đắn, hợp lòng dân”, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

Không riêng phường Lái Hiếu, việc thực hiện QCDC ở cơ sở được các xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã Ngã Bảy đặc biệt quan tâm. Nổi bật là các công trình xây dựng trên địa bàn các xã, phường được người dân thống nhất và giám sát trong quá trình thực hiện với phương châm: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Ở cấp cơ sở còn tập trung thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế thua kiện vượt cấp, đông người.

Mặt trận, các đoàn thể cũng đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong đóng góp ý kiến đối với hoạt động của cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt là ngành chức năng các cấp thực hiện đúng quy trình giải quyết hồ sơ hành chính cho người dân.

“Các chính sách chăm lo đời sống Nhân dân gắn chặt với việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã củng cố niềm tin trong Nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Qua khảo sát gần đây, mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã đạt hơn 98%”, ông Nguyễn Hoàng Hơn, Phó Trưởng Ban Dân vận Thị ủy Ngã Bảy, cho biết.

Nói về phương hướng thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn thị xã thời gian tới, ông Nguyễn Hoàng Hơn thông tin, thị xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở. Đặc biệt là công tác này phải được đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, xem đây là một trong những tiêu chí xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thị xã sẽ tổ chức các đợt kiểm tra theo định kỳ và đột xuất về thực hiện QCDC ở cơ sở theo từng loại hình, từng khu vực và những vấn đề bức xúc khi có yêu cầu; tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở...

(baohaugiang.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất