Chủ Nhật, 26/3/2023
Tam Nông: Thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước
 
Trường THPT Tam Nông, huyện Tam Nông công khai các lĩnh vực hoạt động, 
góp phần phát huy dân chủ, tạo động lực xây dựng tập thể vững mạnh toàn diện.

 

Để phát huy tinh thần dân chủ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý và điều hành hoạt động. Công khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, hằng năm các cơ quan đều tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức để có kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Năm 2019, toàn huyện có trên 200 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tham gia học lý luận chính trị và các lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính.

Bên cạnh đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị  nghiêm túc lắng nghe, tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện các quy định về công khai tài chính và có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng hiệu quả. Ngay từ đầu năm 2019, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Khối trường học, 100% các đơn vị hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 trước ngày 30-9-2019. Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đã cơ bản đảm bảo nội dung, chất lượng theo quy định. Qua đó, kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị được báo cáo, đồng thời thủ trưởng cơ quan, đơn vị trả lời những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, công chức xung quanh việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo, cơ quan theo kế hoạch và bàn các giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức trong cơ quan, do vậy, không có tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 

Trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã xây dựng được các quy chế, quy định về thực hiện dân chủ; quy chế làm việc; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế nâng lương, khen thưởng, kỷ luật; quy chế quy định về thực hiện nếp sống văn hóa và chuẩn mực đạo đức cán bộ, công chức, viên chức; quy chế đào tạo, bồi dưỡng, thi đua - khen thưởng. Cùng với việc triển khai có hiệu quả QCDC trong nội bộ, các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn đã tích cực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và đạt được những kết quả tích cực. UBND huyện đã xây dựng danh mục và thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đã cắt giảm áp dụng tại huyện. Đến nay 19 xã trong huyện đã thực hiện chế độ “một cửa” và thị trấn Hưng Hóa thí điểm thực hiện chế độ “một cửa liên thông”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong huyện.

Cùng với đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn thư đã được các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng quy định. Những vấn đề nhân dân kiến nghị đều được UBND từ huyện đến cơ sở kiểm tra, làm rõ và có văn bản trả lời, vì vậy tình trạng đơn thư tồn đọng, vượt cấp đã giảm so với các năm trước, không có vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp xảy ra. Trong năm, toàn huyện tiếp 503 lượt công dân, tổng số đơn đã được giải quyết 374/396 đơn, UBND huyện, UBND xã, thị trấn đang xem xét giải quyết các đơn còn lại. Các quy định về thủ tục hành chính, cách thức tiếp nhận và giải quyết, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí đều được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện và giám sát, kiểm tra. 

Đồng chí Hà Thị Việt Hà- Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Tam Nông đánh giá: Kết quả thực hiện QCDC trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

(baophutho.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất