Chủ Nhật, 14/4/2024
Quảng Bình: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân
Lãnh đạo UBND TP. Đồng Hới tổ chức đối thoại với thanh niên, tạo cầu nối gắn kết mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với thanh niên.

Trong chỉ đạo thực hiện QCDCCS, cấp ủy các cấp đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu với quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp.

Chính quyền các cấp đã lồng ghép thực hiện QCDCCS trong quá trình triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; trong đó chú trọng các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân và công khai, minh bạch các hoạt động của UBND, các cơ quan nhà nước gắn với trách nhiệm đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn thực hiện QCDCCS trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, UBND các cấp đã tập trung giải quyết những kiến nghị, vướng mắc, vấn đề nổi lên ở cơ sở. Các lĩnh vực liên quan đến quyền lợi thiết thực của nhân dân, như: bình xét hộ nghèo, thực hiện chế độ chính sách, vận động đóng góp xây dựng hạ tầng, việc xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới... đều được bàn bạc dân chủ và giám sát thực hiện.

Thực hiện QCDCCS trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã bám sát quy định, đổi mới lề lối làm việc, phát huy dân chủ, trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan đã ban hành quy chế và tổ chức đối thoại, trao đổi trực tiếp với cán bộ, công chức, người lao động; đồng thời tạo điều kiện phát huy dân chủ thông qua hội nghị cơ quan đầu năm. Các cuộc họp cơ quan, đơn vị tập trung vào các nội dung: xây dựng kế hoạch chương trình công tác, lấy ý kiến tham gia vào xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản công, việc sử dụng kinh phí, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, tuyển dụng cán bộ, khen thưởng, nâng lương…

Các doanh nghiệp nhà nước đã gắn thực hiện QCDCCS với việc cụ thể hóa các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; thực hiện khá đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Tổ chức Công đoàn đã phối hợp với chủ doanh nghiệp kết nối người lao động thỏa thuận xây dựng “Thỏa ước lao động tập thể” với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Các doanh nghiệp đã lồng ghép xây dựng và thực hiện QCDCCS với thực hiện nội quy hoạt động. Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa giám đốc với cán bộ, đoàn viên, người lao động trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Qua tổ chức hội nghị, người lao động đã được phát huy dân chủ trong việc tham gia ý kiến, bàn bạc, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; góp phần giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm tập thể, cá nhân người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện QCDCCS được cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chú trọng. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá sát thực trạng xây dựng và thực hiện QCDCCS, phát hiện những vấn đề còn vướng mắc để đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới; đồng thời, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, góp phần đưa việc thực hiện QCDCCS vào chiều sâu, nền nếp, thiết thực và toàn diện hơn.

Năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo huyện, thị xã với người dân địa phương để giải quyết những vướng mắc trong quá trình chuẩn bị xây dựng dự án đập thủy lợi Rào Nan (xã Quảng Sơn, TX. Ba Đồn), trong công tác giải phóng mặt bằng khu B chợ Tréo (huyện Lệ Thủy). UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp hàng trăm lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và tổ chức các cuộc đối thoại với nhân dân. Nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân tập trung vào những vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, môi trường và đô thị, bồi thường sự cố môi trường biển...

Đánh giá hiệu quả thực hiện QCDCCS năm 2019, đồng chí Phan Xuân Khánh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho hay: “Bằng các giải pháp chỉ đạo cụ thể, thiết thực, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho nhân dân ngày càng phát huy tốt hơn quyền làm chủ tại cơ sở. Việc thực hiện QCDCCS ở các xã, phường, thị trấn đã tạo không khí dân chủ, đồng thuận, tin tưởng, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Vai trò tự quản của thôn, bản, tổ dân phố ngày càng được thể hiện rõ; ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền được chú trọng, người dân ngày càng tin tưởng vào các hoạt động của bộ máy chính quyền và thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ công dân.

Nhờ thực hiện tốt QCDCCS, đã góp phần huy động nguồn lực to lớn trong dân để xây nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giảm bớt đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xây dựng tình làng nghĩa xóm, giúp nhau khắc phục khó khăn, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở”.

(baoquangbinh.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất