Thứ Tư, 21/2/2024
Phát huy vai trò thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở Lai Châu
 

Cán bộ Ban công tác mặt trận bản Thèn Thầu 1 (xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ) tuyên truyền
người dân nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực tham gia các 
phong trào thi đua yêu nước. 

 

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện rõ nét trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức giám sát việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp. Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC tại 12 cơ quan, đơn vị thuộc 2 huyện: Mường Tè, Nậm Nhùn.

Ngoài ra, MTTQ các cấp tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ sở lồng ghép với tuyên tuyền, phổ biến pháp luật và triển khai Đề án “Tổ chức thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội còn kịp thời nắm bắt, phản ánh các kiến nghị, và tham mưu, đề xuất giải quyết kiến nghị, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Điển hình như Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cán bộ, hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2019; xây dựng kế hoạch về thực hiện mô hình “Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội” tại thành phố Lai Châu. Chủ trì tổ chức giám sát việc kinh doanh, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tại 2 huyện: Than Uyên và Tân Uyên. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc phát động các phong trào thi đua yêu nước, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; tổ chức kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC tại 5 doanh nghiệp...

Trong thực hiện QCDC cơ sở ở xã, phường, thị trấn, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác xây dựng Đảng, chính quyền; chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do tỉnh, huyện phát động. Nhiều nội dung Nhân dân tham gia ý kiến, giám sát đã tạo được sự đồng thuận trong quần chúng, nổi bật là chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 35 xã đạt chuẩn NTM; 13 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 38 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 10 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Để có được kết quả này, MTTQ các cấp các tổ chức chính trị - xã hội tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia bàn và quyết định những nội dung có liên quan đến người dân như: mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên thôn, xây dựng các công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân, mức đóng góp về xây dựng NTM... Do đó, nhiều hộ nông dân sẵn sàng hiến tặng hàng trăm mét vuông đất như ông Sùng A Phùa ở bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ) tình nguyện hiến 370m2 đất cho bản làm bãi đỗ xe phục vụ du lịch cộng đồng. Ông Phùa cho biết: “Được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn vận động, tuyên truyền, gia đình tôi hiểu rõ được việc hiến đất để làm bãi đỗ xe phục vụ cho phát triển du lịch, giúp bản có diện mạo khang trang hơn, giao thông đi lại thuận tiện nên tôi sẵn sàng hiến đất làm đường mà không cần bồi thường”.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, 108/108 xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được đề cao; công tác đối thoại của cấp ủy, chính quyền với Nhân dân cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng hương ước, quy ước tiếp tục được quan tâm thực hiện, nhiều việc khó tại khu dân cư được đưa ra Nhân dân bàn bạc, đồng thuận đưa vào quy ước để thực hiện. 108/108 ban thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng xã, phường, thị trấn được kiện toàn với 1.036 thành viên, trong năm 2019 thực hiện giám sát 412 công trình, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 72 công trình, thu hồi 1.200m2 đất.

MTTQ, các đoàn thể và khối dân vận xã, phường, thị trấn còn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, khu dân cư; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, xây dựng thôn, bản, khu dân cư văn hóa và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, toàn tỉnh có 87.135 hộ gia đình; 1.073 bản, khu phố; 1.071 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 90.989 hộ gia đình đăng ký phòng, chống tội phạm; 90.916 hộ gia đình đăng ký phòng, chống ma tuý; 90.492 hộ gia đình đăng ký đảm bảo an toàn giao thông...

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, làm tốt vai trò hướng dẫn và phát huy dân chủ của Nhân dân trong giám sát, phản biện, xây dựng sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

(baolaichau.vn')

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi