Thứ Năm, 2/2/2023
Lai Châu: Phát huy vai trò Mặt trận trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Nương chè ở Than Uyên

Đồng chí Sùng A Hồ- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu cho biết, việc thực hiện QCDC ở cơ sở được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thể hiện rõ nét trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, UBMTTQ tỉnh cũng chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp. 

Ngoài ra, MTTQ các cấp còn tuyên truyền thực hiện QCDC ở cơ sở lồng ghép với tuyên tuyền, phổ biến pháp luật và triển khai Đề án “Tổ chức thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội còn kịp thời nắm bắt, phản ánh các kiến nghị và tham mưu, đề xuất giải quyết kiến nghị, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên…

Theo đồng chí Sùng A Hồ, ngoài vận động nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và khối dân vận xã, phường, thị trấn còn tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa mới, thực hiện hương ước, quy ước ở thôn, bản, khu dân cư; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ký cam kết thực hiện an toàn giao thông, xây dựng thôn, bản, khu dân cư văn hóa… Nhờ có những hoạt động thiết thực đó mà CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống. Đến nay, toàn tỉnh có 87.135 hộ gia đình; 1.073 bản, khu phố; 190.989 hộ gia đình đăng ký phòng, chống tội phạm... là những con số rõ nét nhất thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc quyết tâm xây dựng đời sống văn hóa mới.

“Với những việc làm cụ thể, thiết thực, trong thời gian tới MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện QCDC ở cơ sở. Đồng thời, làm tốt vai trò hướng dẫn và phát huy dân chủ của nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội mà tỉnh đề ra”- đồng chí Sùng A Hồ nói.

(daidoanket.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi