Thứ Năm, 2/2/2023
Nghệ An: Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, quyền làm chủ của nhân dân
 
Nhiều cấp xóm trên địa bản tỉnh niêm yết các khoản đóng góp của nhân dân tại nhà văn hóa xóm 

 

DÂN CHỦ TỪ CƠ SỞ

Vào thứ 5 hàng tuần, Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn (Anh Sơn) và cán bộ xã dành thời gian tiếp công dân. Thông qua đó, người dân phản ánh kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng đều được giải quyết thỏa đáng ngay từ cơ sở trong phạm vi thẩm quyền của xã. Khi vượt quá thẩm quyền, được lãnh đạo xã tiếp thu và kiến nghị bằng văn bản lên cấp trên. Cùng với việc thực hiện tốt công tác tiếp dân, xã Phúc Sơn đặc biệt quan tâm xây dựng tác phong, thái độ của cán bộ xã trong giao tiếp với nhân dân.

Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn Nguyễn Văn Tráng cho biết: Là địa phương còn nhiều khó khăn của huyện Anh Sơn, để đưa địa phương phát triển, Đảng bộ, chính quyền xác định phải thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Theo đó, chính quyền đã cụ thể hóa nhiều nội dung thông báo công khai thông qua nhiều “kênh” thông tin cho nhân dân được biết. Lãnh đạo các địa phương cũng xác định đúng đắn hơn trách nhiệm, quyền hạn của mình, từ đó tạo những chuyển biến tích cực trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Nhờ thực hiện tốt QCDC, từ xã còn nhiều khó khăn, năm 2019 Phúc Sơn đã thực hiện và hoàn thành nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong đó tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 115 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư các công trình phúc lợi xây dựng nông thôn mới đạt 39,5 tỷ đồng, trong đó huy động nhân dân đóng góp 4 tỷ đồng. Đặc biệt, xã đã triển khai được nhiều mô hình kinh tế ban đầu phát huy được hiệu quả như mô hình sản xuất nông nghiệp sạch trong nhà lưới, mô hình cây ăn quả cam, quýt, khoai tây, mô hình chăn nuôi gà, lợn.

Nổi bật, trong thực hiện QCDC ở xã là vận động đồng bào dân tộc thay đổi tập quán, thói quen canh tác,