Thứ Bảy, 30/9/2023
Văn Yên nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Lãnh đạo huyện Văn Yên kiểm tra hoạt động vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tại xã Quang Minh

Đồng chí Vũ Quang Hải - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo  thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở huyện Văn Yên cho biết: Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Văn Yên đã cụ thể hóa văn bản cấp trên, hướng dẫn các đơn vị rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản đã có và tiếp tục ban hành những văn bản mới để thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là những vấn đề chưa thực hiện tốt như đền bù giải phóng mặt bằng, công khai tài chính; gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới…

Tại các xã, thị trấn của huyện Văn Yên việc thực hiện Quy chế dân chủ được duy trì khá tốt. Tất cả các xã, thị trấn đều thành lập ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Mọi thông tin cũng như các vấn đề liên quan tới đời sống người dân như tình hình phát triển kinh tế - xã hội; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ; bình xét hộ nghèo… đều được thông báo công khai, minh bạch. Nhân dân được trực tiếp tham gia bàn bạc, quyết định, giám sát công việc quan trọng như quy hoạch đất đai, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quy ước, hương ước. Ông Trần Văn Đức - Trưởng thôn Khe Cạn, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết: “Trong thôn Khe Cạn của chúng tôi, mọi hoạt động đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của người dân. Qua đó, người dân trong thôn đã nhất trí cao với những chủ trương chính sách của cấp trên. Nhờ đó mọi việc như làm đường, bình xét gia đình văn hóa, bình xét hộ nghèo được nhân dân rất đồng tình và hưởng ứng”.

Một trong những điểm nổi bật mà huyện Văn Yên làm tốt trong phát huy dân chủ là tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân. Năm 2019, huyện đã tổ chức tiếp 25 lượt công dân, phản ánh 25 vụ việc, UBND huyện đã giải quyết xong 22 vụ theo thẩm quyền, còn 3 vụ việc giao các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã giải quyết. Tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính ở các cơ sở được đảm bảo, hiện nay 100% các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện niêm yết thủ tục hành chính theo quy định.

Cùng với các xã, thị trấn, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện cũng nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ. 100% các đơn vị đều tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức và hoàn thiện quy chế làm việc, chi tiêu nội bộ. Trong các cuộc họp, cán bộ, công chức đều được thảo luận công khai mọi vấn đề như kế hoạch công tác, các nguồn kinh phí, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng… qua đó, phát huy tối đa quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; bố trí ghế ngồi đợi, nước uống cho công dân. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được các cấp ủy, chính quyền, địa phương coi trọng. Các tổ hòa giải thường xuyên được củng cố, bồi dưỡng nghiệp vụ, kịp thời hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh trong cộng đồng dân cư.

Việc triển khai nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở đã thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời tạo được niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

(yenbai.gov.vn)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi